อยากให้ “ลูกเก่งเลข” ไม่ยาก ถ้าทำแบบนี้!!


 

อยากให้ ลูกเก่งเลข ทำไงดี??

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงหนักใจว่าจะทำยังไงให้ ลูกเก่งเลข หรือให้ลูกเข้าใจเลขมากขึ้น เพราะตอนนี้พยายามลองทำทุกวิถีทางแล้ว ไม่ว่าจะให้น้องลองฝึกเองที่บ้าน ส่งไปเรียนพิเศษ หรือติวตัวต่อตัว แต่ยังไม่เป็นผลอยู่ดี ลูกยังลูกสึกเบื่อ และไม่อยากเรียนคณิต จะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ลูกชอบคณิตและสนุกไปกับมัน คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามคำแนะนำกันเลย

วิธีการฝึกให้ ลูกเก่งเลข ต้องมีขั้นตอน ดังนี้

 

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 17 ปี และมีอาชีพเป็นครูได้ลองถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครู :   (-6) – (-2)  เท่ากับเท่าไร
นักเรียน :   -4
ครู :   คิดได้อย่างไร
นักเรียน :  ลบกับลบเป็นบวก
ครู :  ใครบอก
นักเรียน :   ครูที่สอนตอนอยู่  ม.1 และ  ม.2
ครู :  และมาได้อย่างไร
นักเรียน :  ……………..?

นักเรียนได้รับความรู้มาจากครูที่จบมาจากสถาบันต่าง ๆกัน แต่ครูคณิตศาสตร์ใช้วิธีสอนเหมือนกัน อาจกล่าวได้ว่าครูมักใช้วิธีสอนที่ตนได้รับในวัยเด็กและตำรานั้นประดุจมาจาก ตำราเล่มเดียวกันที่ใช้กันต่อ ๆ มา
ต่อไปจะขอเสนอ วิธีสอนจำนวนลบ เพื่อให้เข้าใจว่า ลบกับลบจะได้บวกได้อย่างไร โดยมีวิธีเป็นลำดับดังนี้
1. เตรียมฝาจุกน้ำอัดลม 20 ฝาโดยสมมติให้ ใช้รูปหงาย (สีขาว) หนึ่งรูปแทนฝาจุกน้ำอัดลมจำนวน 1 ฝา ที่มีความ หมายเป็น บวกหนึ่ง และใช้รูปคว่ำ (สีดำ) หนึ่งรูปแทนฝาจุกน้ำอัดลมจำนวน 1 ฝาที่มีความหมาย เป็นลบหนึ่ง
2. อธิบายความหมายที่เป็นจุดสำคัญของเนื้อหาที่ต้องเน้นย้ำ  คือ ถ้าได้มาหนึ่ง หมายถึง  +1  และ ถ้าเสียไปหนึ่ง หมายถึง -1 ใช้สื่อประกอบจะมีความหมายดังนี้
“ขาว” รวมกับ “ดำ” จะมีความหมายว่า หมดไปหรือไม่เหลือ หมายถึง (+1) + (-1) = 0  ประเด็นนี้สำคัญมาก คือ ถ้า “ขาว” รวมกับ “ดำ” จะเท่ากับหมดไป หรือไม่เหลือ  ความหมายก็คือ ถ้าเพิ่ม “ขาว” และ “ดำ” 1 คู่ จะเท่ากับ 0  จะเพิ่มกี่คู่ก็ได้  เพราะแต่ละละคู่มีความหายเท่ากับศูนย์
3. เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจการใช้สื่อการเรียนรู้  และความหมายของฝาจุกแทนจำนวนแล้ว ให้นักเรียนทำโจทย์ต่อไปนี้โดยใช้ฝาจุก ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้จะให้ไว้ เพียงหนึ่งตัวอย่างต่อหนึ่งการดำเนินการ(operation) การสอนจริงต้องให้ทำมากกว่าหนึ่งตัวอย่าง1. ฝึกอย่างถูกวิธี

  • การคำนวณให้รวดเร็ว ทั้งบวก ลบ คูณ หาร
    เด็กเล็กๆ ชั้น ป.1 – ป.2 พื้นฐานสำคัญมาก ดังนั้น แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เน้นพื้นฐานลูกให้แน่น โดยซื้อแบบฝึกหัดคำนวณ และโจทย์ปัญหาพื้นฐาน มาให้น้องๆ ได้ฝึกทำ และลองใช้วิธีกำหนดเวลาให้มีลักษณะเป็นเกมมากกว่าเป็นการบังคับให้ทำ ถ้าลูกทำแบบฝึกคำนวณได้เร็ว และตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำ เด็กก็จะเกิดความสนุกสนาน เกิดความมั่นใจ และจะทำให้การเรียนเลขประสบความสำเร็จ

  • หาโจทย์ที่หลากหลายมาให้ลูกฝึกทำ
    ขั้นต่อมา แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อโจทย์ระคน (รวมๆ กันหลายเรื่อง) ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือจะเป็นหนังสือรวมข้อสอบก็ได้ แต่ถ้าแยกเป็นชุดๆ จะดีที่สุด เพราะจะทำให้น้องได้เกิดการคิดทบทวนในสิ่งที่เรียนมาแล้ว ทำให้เขาได้รู้สึกว่าเรียนมามีประโยชน์ สามารถเอามาแก้โจทย์ปัญหายากๆ ได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องดูก่อนว่าข้อไหนที่ลูกยังเรียนไม่ถึงก็ให้ขีดฆ่าออกไป ส่วนข้อไหนที่น้องทำไม่ได้ก็ให้ข้ามไปก่อน แล้วค่อยกลับมาถามทีหลังว่าลูกไม่เข้าใจตรงไหน จากนั้นก็ค่อยๆ แนะนำจนลูกเกิดความเข้าใจในข้อนั้นๆ จนสามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด คือ การเอาเฉลยให้ลูกดู เพราะน้องอาจจะทำท่าเหมือนเข้าใจเพื่อให้ชั่วโมงทำแบบฝึกหัดมันจบๆ ไป จะได้ไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำ เมื่อน้องเจอโจทย์ปัญหาแบบเดียวกันก็จะทำไม่ได้ คุณก็จะดุลูก ทำให้น้องยิ่งเกลียดคณิตไปอีก แต่ถ้าน้องทำได้ก็ให้สุ่มถามแล้วให้อธิบาย แล้สก็ให้ชมลูก เด็กจะได้เกิดความภูมิใจ อีกสิ่งที่ห้ามทำคือ อย่าให้ลูกทำไปดูเฉลยไป หรือทำไปถามไป เพราะจะทำให้เขาเสียนิสัย เวลาทำไม่ได้ก็จะไม่พยายามหาคำตอบ แต่จะคอยให้คนอื่นช่วยเหลือตลอดเวลา ระหว่างที่ลูกทำก็ห้ามจี้ เพราะจะทำให้เด็กขาดความมั่นใจได้


2. ฝึกอย่างสม่ำเสมอ

โดยให้ลูกลองฝึกทำแบบฝึกหัดวันล่ะ 30 – 45 นาที (ไม่ควรเกิน 1 ชม.) ทุกๆ วัน โดยที่คุณพ่อคุณแม่ควรวางแผนว่าจะให้น้องทำกี่ข้อ กี่หน้า และต้องวางแผนว่าวันไหนทำโจทย์คำนวณ วันไหนให้ทำโจทย์ระคน ต้องซื้อมากี่เล่มเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกฝนเพียงพอ หรือจะลดเวลาให้ลูกเหลือ 20 นาทีก็ได้


3. ฝึกอย่างมีวินัย

พ่อกับแม่ควรตั้งกติการ่วมกันกับลูก ไม่ใช่เป็นการออกคำสั่ง โดยให้กิจกรรมที่น้องสนใจเป็นข้อแลกเปลี่ยน เช่น ดูการ์ตูน วิ่งเล่น หรือไปเล่นกับเพื่อน โดยแนะนำให้ตั้งกติกาว่า ถ้าลูกทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ไปทำกิจกรรมที่อยากทำได้ แต่ถ้าน้องยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดแล้วออกไปเล่น คุณพ่อคุณแม่ต้องไปตามน้องกลับมาทำ พยายามคอยควบคุมให้ลูกอยู่ในกติกาเสมอ ไม่นานเพียงเทอมเดียวน้องก็จะทำเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่ของพ่อแม่หลังจากนั้นก็แค่หาแบบฝึกหัดมาให้น้องๆ ได้ทำไปเรื่อยๆ และคอยตรวจอาทิตย์ล่ะครั้งก็พอแล้ว

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลา แนะนำให้ใช้หลานๆ ที่โตกว่า และเป็นเด็กที่ขยันเรียนมาคอยตอบคำถามเวลาที่น้องไม่เข้าใจ หรือจะมานั่งทำการบ้านเป็นเพื่อนก็ได้

ที่มา:

 
เรื่อง/ภาพ ที่มา :
www.facebook.com/education.facet
th.theasianparent.com
http://kruvoice.com/อยากให้-ลูกเก่งเลข-ไม่/
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th