มูลนิธิเด็ก ชงปฏิรูปการศึกษา สร้างโรงเรียนทางเลือก ให้เด็กเรียนหลากหลาย


เลขานุการมูลนิธิเด็ก ชงปฏิรูปการศึกษาอนาคต สร้างโรงเรียนทางเลือก
ให้เด็กเรียนหลากหลาย เชื่อจะกลายเป็นชนชั้นนำใหม่ของชาติ


วันที่ 5 เม.ย.2561 โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดเสวนา เรื่อง มองการณ์ไกลประเทศไทย อนาคตประเทศไทย กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


นายพิภพ ธงไชย เลขานุการมูลนิธิเด็ก
 กล่าวว่า ไทยต้องให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งเคยมีคนไทยทดลองให้ลูกฟังเพลงคลาสสิกตอนอายุครรภ์ 3 เดือน ผลปรากฎว่า ลูกชื่นชอบเพลงคลาสสิก เพราะฉะนั้นการพัฒนาเด็กต้องให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ รวมถึงเรื่องจิตวิทยาเด็ก ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กไทยต้องการมาก แต่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา กลับไม่เคยพูดเรื่องจิตวิทยาเด็กเลย


ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต เลขานุการมูลนิธิเด็ก กล่าวต่อว่า ต้องส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจทางการศึกษา ซึ่งเรื่องที่ภาคประชาชนขับเคลื่อน คือ โรงเรียนทางเลือก แต่อาจประสบปัญหาว่า โรงเรียนดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเด็กบางคน ทำให้ต้องมี โฮมสคูล ด้วย และเชื่อว่า เด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทั้งสองประเภทจะกลายเป็นชนชั้นนำใหม่ในอนาคต แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญขณะนี้ คือ ทำอย่างไรที่โรงเรียนทางเลือกจะกระจายตัวอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลให้ได้


นายพิภพ
 ยังกล่าวว่า ขณะที่ทีดีอาร์ไอมีแนวคิดจะทำเช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ในระบบ โดยการเสนอพื้นที่ทางการศึกษาเฉพาะ ทดลองในโรงเรียนกว่า 200 แห่ง ซึ่งหากประสบความสำเร็จ จะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป แต่เห็นว่า แนวคิดข้างต้นอาจล้มเหลว เพราะอดีตเคยทดลองในโรงเรียนสาธิตมาก่อนแล้ว แต่สุดท้ายกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถนำรูปแบบไปปรับใช้ในโรงเรียนทั่วไปได้ ดังนั้น จึงเสนอให้กระจายการศึกษาที่มีทางเลือกหลากหลายมากกว่า .

 เรื่อง/ภาพ ที่มา :
https://www.isranews.org/isranews/64904-news-64904.html
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th