‘สธ.’ เผย ‘เด็กไทย’ เสี่ยงติดเกมสูงขึ้น แนะ 4 วิธีสังเกต
หากพบมีอาการให้รีบนำเข้าบำบัดรักษา


 

2 ต.ค.56 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เด็กไทยยุคนี้มีความเสี่ยงติดเกมสูงขึ้น โดยเฉพาะเด็กใช้ชีวิตเพื่อเรียนหรือทำงานอยู่ในเมืองอย่างอิสระ เนื่องจากห่างการควบคุม และเกมมีลูกเล่นหลากหลาย โดยเด็ก 2 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง และเด็กสมาธิสั้น แนะวิธีสังเกต 4 ข้อง่ายๆ โดยดูจากพฤติกรรมเช่นใช้เวลาเล่นนานกว่า 2 ชั่วโมง การคบหาเพื่อนน้อยลง ผลการเรียนตกต่ำ โดดเรียน หากพบขอให้ปรึกษาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป หรือที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง คลินิกสุขภาพจิต หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


พญ.พรรณพิมล กล่าวถีงกรณีข่าวที่มีนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งเสียชีวิต โดยตำรวจสันนิษฐานว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ หัวใจวายเฉียบพลันจากการเล่นเกมว่า ถ้าพิจารณาจากสถานการณ์ความเป็นอยู่ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนมากที่ต้องเข้ามาอยู่ในเมืองคนเดียว ทั้งจากการศึกษา การทำงาน ทำให้ห่างจากผู้ที่จะคอยควบคุมดูแล ทำให้เด็กสามารถหาความสนุกสนานจากด้านอื่นๆ สูงขึ้น เช่น การพนัน การคบเพื่อนต่างเพศ หรือแม้แต่การเล่นเกม


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เด็กเล่นเกมมากๆ มาจากปัจจัยหลายเหตุ เช่น ความก้าวหน้าของเกมในปัจจุบัน ทั้งทางด้านแอนิเมชั่น ความสวยงาม หรือวิธีการเล่นที่สนุกสนาน ตอบสนองความท้าทายของวัยรุ่นได้ นอกจากนี้ การเลี้ยงดูก็มีผลต่อการติดเกม การเลี้ยงที่ทำให้เด็กอยู่คนเดียวอย่างอิสระ ไม่มีคนควบคุมดูแลการเล่นเกม ตัวเด็กก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งในชีวิตจริงเด็กกลุ่มนี้จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำอยู่แล้ว และกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ซึ่งชอบสิ่งที่ตอบสนองไวๆ ทั้ง 2 กลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมได้อย่างดี เพราะเกมสามารถตอบสนองความต้องการและเห็นผลการชนะได้ทันที จึงเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และจะพึ่งการเล่นเกมหลากหลายไปเรื่อยๆ


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่ออีกว่า มีข้อแนะนำผู้ปกครองในการสังเกตว่าเด็กมีปัญหาติดเกมหรือไม่ 4 ประการ ดังนี้ 1.เด็กใช้เวลาในการเล่นมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน และจะเพิ่มระยะเวลาในการเล่นขึ้นเรื่อยๆ 2.สัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้างลดลง เปลี่ยนจากเดิม โดยเด็กจะชื่นชอบคบหากับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกัน หรือเพื่อนที่รู้จักภายในเกม 3.เด็กจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโห หงุดหงิด เมื่อถูกให้หยุดหรือให้เลิกเล่นเกม 4.กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนแปลง เช่น ไม่กินข้าว ดูแลตนเองในชีวิตประจำวันลดลง รวมทั้งผลการเรียนตกต่ำ โดดเรียน หนีเรียน ถ้าท่านพบเด็กมีลักษณะดังกล่าว สามารถมารับบริการได้ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชครินทร์ ในวันและเวลาราชการ และโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง คลินิกสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยมีบริการทั้งการช่วยเหลือรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รวมทั้งบุคลากรสหวิชาชีพ หรือสามารถสอบถามทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เรื่อง/ภาพ ที่มา :
http://kruvoice.com/สธ-เผย-เด็กไทย-เสี่ยงติ/

http://www.komchadluek.net

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th