9 เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก!


 

ข้อมูลโดย อาจารย์จินตนา ปรีดานันต์

1. การสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ผ่อนคลายขณะใช้คำถาม


2. การเปิดโอกาสให้เด็กตอบและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ควรรุกเร้าหรือเร่งรัดที่จะเอาคำตอบ ควรให้เวลาเด็กคิดก่อนตอบและให้เด็กตอบด้วยความสมัครใจ


3. การลำดับคำถามเริ่มจากง่าย เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร จนเด็กเริ่มคุยเคยกับการถาม ตอบกล้าพูดโต้ตอบแล้วจึงเริ่มใช้คำถามอย่างไร ทำไม เพราะเหตุใด


4. หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เด็กอับอาย เสียหน้า เช่นแสดงอาการหัวเราะ ทักท้วงหรือล้อเลียนเพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าพูด ไม่กล้าตอบในครั้งต่อๆไป


5. เปิดโอกาสให้เด็กได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นทั้งผู้ตั้งคำถาม และผู้ตอบคำถามเพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาโต้ตอบให้มีรสชาติแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ้น


6. การประสานสายตาขณะโต้ตอบกัน โดยผู้ใหญ่อาจย่อตัวลงให้มีความสูงระดับเดียวกับเด็กและมองประสานสายตากับ เด็ก ฟังเด็กพุดหรือซักถามด้วยความตั้งใจและโต้ตอบกับเด็กอย่างเป็นกันเองที่มาภาพ : calicospanish.com

 

7. ตอบคำถามเด็กด้วยการโยนคำถามในบางครั้ง เช่นเด็กถามว่า “ทำไมทะเลจึงเค็ม” ผู้ใหญ่อาจใช้วิธีย้อนถามว่า “นั่นซิ แล้วหนูคิดอย่างไรล่ะ” เมื่อฟังความคิดจากเด็กแล้วเราค่อยขยายความพอสังเขป จะทำให้เด็กได้แสดงความคิดและได้ความภาคภูมิใจ สุขใจ ที่ผู้ใหญ่ยอมรับในความคิดและให้ความสำคัญต่อเขา


8. การสร้างทางเลือก ควรหลีกเลี่ยงการบังคับหรือคำสั่งให้เด็กทำตามโดยใช้เทคนิคการสร้างทางเลือก ให้กับเด็กเป็นการลดความหงุดหงิด ความอึดอัดและการต่อต้านโดยเปิดโอกาสให้เด็กเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ ภายในขอบเขตที่เราจะให้กับเด็กได้ เช่น ถึงเวลาเข้านอนแล้ว ลูกจะพาน้องหมีไปนอนด้วยหรือจะฟังแม่เล่านิทาน เป็นต้น


9. การเสริมแรง ขณะที่เด็กตอบคำถาม ผู้ใหญ่ควรตั้งใจฟังและพูดชมเชย เช่น ยอดเยี่ยม มีความคิดดีจัง หนูคิดได้อย่างไรนี่ หนูตอบได้ชัดเจนดีจริง หรือใช้การโอบกอด แตะบ่า จับมือ ชูหัวแม่มือ พยักหน้า ยิ้มรับ ตบมือ โดยเลือกวิธีการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์และการกระทำของเด็กแต่ละคน ไม่ใช้วิธีเดียวซ้ำซากจำเจ

 


 เรื่อง/ภาพ ที่มา :

จากหนังสือ คำถามพัฒนาสมอง

ผู้เขียน อาจารย์จินตนา ปรีดานันต์


http://kruvoice.com/9-เทคนิคการใช้คำถามเพื่อ/
calicospanish.com
http://www.benpublishing.net
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th