การศึกษาพบว่าการสอนเด็กเล็กให้รู้จักตัวหนังสือ
และคำศัพท์ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็ก


 

นักวิจัยอเมริกันชี้ว่าการเน้นความเข้าใจในตัวหนังสือ กับคำศัพท์ขณะอ่านหนังสือให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนฟัง จะช่วยให้เด็กกลายเป็นนักอ่านที่ดีในอนาคต

คุณครูและผู้ปกครองโดยทั่วไปมักมุ่งให้เด็กใส่ใจกับภาพประกอบในหนังสือที่อ่านให้เด็กๆฟังเป็นหลัก แต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กลับพบว่าการมุ่งให้เ็ด็กสนใจที่ตัวหนังสือ และคำศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าหนังสือที่อ่านในแต่ละหน้ากลับช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้ดีขึ้น

การศึกษานี้จัดทำในระยะเวลานานสองปี ทำการเปรียบเทียบคุณภาพการอ่านของเด็กนักเรียนที่คุณครูอ่านหนังสือให้ฟังในห้องเรียนด้วยวิธีเน้นความสนใจที่ตัวหนังสือและคำศัทพ์ กับ เด็กนักเรียนที่ครูเน้นภาพประกอบในหนังสือ ผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนกลุ่มแรกที่มุ่งความสนใจไปที่ตัวหนังสือ และคำศัพท์มีความสามารถในการอ่าน การสะกดคำแลสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีกว่าอย่างชัดเจน ผลลัพท์จากวิธีการอ่านแบบนีเริ่มเห็นผลในระยะหนึ่งถึงสองปีให้หลัง

คุณเชน ปิเอสต้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการสอนและการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย Ohio State University เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนี้ เธอกล่าวว่าวีธีการสอนแบบใหม่นี้ง่ายสำหรับครูผู้สอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และต้องปรับเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ครูอ่านหนังสือเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆฟังอยู่แล้วในห้องเรียน แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไป ก็คือการเพิ่มความสนใจไปที่ตัวหนังสือและคำศัพท์ในหนังสือเท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิเอสต้ากล่าวว่าหากเรามุ่งความสนใจของเด็กไปที่ตัวหนังสือและคำศัพท์ เด็กจะสามารถจดจำคำศัพท์และการสะกดได้ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้พบว่ามีผู้ปกครองและครูเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อ่านหนังสือให้เด็กฟังแบบนี้

ผลการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Child Development ในการศึกษา ทีมนักวิจัยทำการเฝ้าสังเกตุการเรียนการสอนเด็กนักเรียนอายุ 4 และ 5 ขวบจำนวน 300 คนในห้องเรียนต่างๆในรัฐโอไฮโอ้และรัฐเวอร์จีเนีย เด็กเล็กเหล่านี้มาจากครอบครัวยากจนและมีความสามารถด้านภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นกลุ่มเด็กที่เสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านการอ่านในเวลาต่อมา

เด็กเล็กเหล่านี้เข้าร่วมในโครงการที่เรียกว่า Project STAR ที่ย่อมากจาก Sit Together And Read โครงการนี้มีศูนย์อยู่ที่รัฐโอไฮโอ้ ทำการทดสอบความสามารถในการอ่านในระยะสั้น และผลในระยะยาวของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในห้องเรียนเป็นระจำ 

ศาสตราจารย์ลอร่า จัสติส เจ้าหน้าที่โครงการนี้ที่รัฐโอไฮโอ้เป็นผู้วิเคราะห์ผลการวิจัยนี้ เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าการวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า การส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตัวหนังสือและคำศัพท์ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของเด็กเล็กได้ดีขึ้น

เธอเห็นว่าผู้ใหญ่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นี้ได้ด้วยการให้เด็กได้ถกประเด็นต่างๆ ที่ตั้งเอาไว้อย่างชัดเจนขณะอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

ศาสตราจารย์จัสติสกล่าวว่าผู้ใหญ่สามารถเน้นความสนใจของเด็กๆไปที่ตัวหนังสือและคำศัพท์ได้หลายทาง อย่างแรก อาจใช้วิธีชี้ไปที่ตัวหนังสือแล้วพูดคุยเกี่ยวกับตัวหนังสือนั้นๆ และ อาจจะใช้นิ้วลากตามเส้นตัวหนังสือให้เด็กดู นอกจากนี้ครูและผู้ปกครองยังสามารถพูดคุยให้เด็กๆฟังถึงการเขียนคำแต่ละคำเพื่อให้เด็กเห็นว่าภาษาอังกฤษเขียนจากซ้ายไปขวา เป็นต้น ซึ่งก็เหมือนกับภาษาไทยที่เขียนจากซ้ายไปขวาเช่นกัน

 


 เรื่อง/ภาพ ที่มา :
https://www.voathai.com/a/pre-school-reading-tk/1648440.html
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th