10 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับครูอนุบาล!


 

การเป็นครูอนุบาล บางทีก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในธรรมชาติของการศึกษาปฐมวัยนะครับ 10 ข้อนี้คือประโยคที่ผมมักจะพบเจอตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเป็นครูอนุบาลซึ่ง ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผม ไม่ได้หมายความว่า เขาเข้าใจแบบนี้กันหมดทั้งประเทศนะครับ ซึ่ง 10 ข้อที่เข้าใจผิดมีดังนี้ครับ

  

 

1. ครูอนุบาลสบาย ทำหน้าที่แค่ดูแลเด็ก
ครูอนุบาลมักจะได้ยินประโยคแนวๆนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับ ความจริงการดูแลเด็กนั้นถือเป็นภาระงานเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ครูอนุบาลอย่างเรา นอกจากจะต้องดูแลเด็กแล้ว ยังต้องจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมอีกด้วย

 

2. ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กเหมือนกัน
ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กนั้น เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานใกล่ชิดกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนมักเข้าใจว่าสองงานนี้มีความเหมือนกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบางโรงเรียนที่ในห้องมีครูและพี่เลี้ยงประจำ แต่ความเป็นจริงแล้วสองงานนี้มีภาระงานที่แตกต่างกันมากทีเดียว คือครูอนุบาลนั้น ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ ทำหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ของเด็ก เพื่อให้เด็กอนุบาลเกิดทักษะและสมรรถภาพที่เหมาะสม ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กนั้น ต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.6 ทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก ดูแลความสะอาด และทำงานช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูครับ

 

3. ครูอนุบาลคืองานของผู้หญิง
ประโยคนี้สะเทือนใจครูอนุบาลที่เป็นผู้ชายอย่างผมนัก ความจริงไม่จำเป็นหรอกครับว่าเป็นเพศไหน ใครๆก็สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจให้เด็กอนุบาลได้ทั้งนั้น เพียงแต่ในกรณีที่เป็นครูอนุบาลผู้ชายต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสม ซึ่งเราต้องเข้าใจข้อจำกัดบางอย่างที่ครูผู้หญิงกับครูผู้ชายทำได้ไม่เหมือน กันครับ4. ครูอนุบาลผู้ชายคือกลุ่มเพศทางเลือกเท่านั้น
ด้วยเพราะงานอนุบาลเป็นงานที่น่ารักๆ ฟรุ้งฟริ้งในสายตาใครหลายๆคน ทำให้ครูอนุบาลที่เป็นผู้ชาย ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเพศที่สามที่มีความละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายปกติ และประจวบกับครูผู้ชายที่สอนอนุบาลก็มีไม่มากนัก และก็มีไม่น้อยที่เป็นกลุ่มเพศทางเลือก แต่ก็ไม่ใช่ว่าครูผู้ชายแท้ๆที่สอนอนุบาลจะไม่มีนะครับ
ปัจจุบันนี้เราจะเห็นครูไม่เฉพาะอนุบาลที่เป็นเพศทางเลือกอยู่บ้างนะครับ ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรคที่จะส่งผลเสียต่อการทำงานแต่อย่างใด ถ้าเขารู้จักการวางตัวที่ดีก็สามารถเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับลูกศิษย์ได้ ไม่ต่างจากครูผู้ชายหรือผู้หญิงครับ

5. ครูอนุบาลคืองานของครูใกล้เกษียณ
อันนี้เริ่มไม่ค่อยได้ยินใครพูดกันแล้วครับ แต่ก็มีบ้างประปราย เพราะสมัยก่อนการศึกษาปฐมวัยไม่ใช่นโยบายหลักในการจัดการศึกษา จึงไม่มีการผลิตบุคลากรโดยตรง ทำให้อนุบาลกลายเป็นที่พักของครูที่ใกล้เกษียณ แต่ปัจจุบันการศึกษาปฐมวัย มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ที่กำลังจะออกมาก็กล่าวถึงการจัดการศึกษา ก่อนวัยเรียนไว้อย่างชัดเจน ทำให้ครูอนุบาลในยุคนี้ จะต้องเป็นครูที่จบการศึกษาปฐมวัยมาโดยตรง ซึ่งไม่เกี่ยวว่าจะอายุมากหรือน้อยครับ อยู่ที่ความสามารถในการจัดประสบการณ์แล้วครับ

 

6. ครูอนุบาลต้องสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้
เรื่องนี้เป็นปฏิปักษ์ชิ้นโต ที่ครูอนุบาลพยายามที่ชี้แจงกับบรรดาคุณครูและผู้ปกครองมาโดยตลอด เพราะตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแล้ว การอ่านและการเขียนไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เด็กอนุบาลควรจะต้องทำให้ได้ใน ทันทีนะครับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะส่งเสริมไม่ได้ เราอาจจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้มีการอ่านการเขียนได้บ้าง แต่ก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปบังคับ

 

7. ครูอนุบาลมีความรู้ความสามารถด้อยกว่าครูสาขาอื่น
ไม่จริงเลยนะครับ จริงๆแล้ว ครูทุกสายก็มีความรู้ที่ไม่ด้อยไปกว่ากันหรอก แต่ความที่สายวิชาแตกต่างกัน ทำให้ครูแต่ละวิชาต่างก็มีความรู้ในสายงานของตัวเองมากกว่าครูในสายงานอื่น อยู่แล้ว จะให้ครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษามาสอนเด็กปฐมวัย ถามว่าทำได้หรือไม่ ผมมองว่าทำได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้เกิดผลดีเท่าไหร่นัก เพราะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาก็จะไม่เข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้ของ เด็กอนุบาล อาจเลือกกิจกรรมการสอนที่ไม่เหมาะสมทำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ และในทางกลับกัน ครูอนุบาลไปสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับ

 

8. ครูอนุบาลสอนอะไรก็ได้ ไม่ต้องวัดผลประเมินเหมือนระดับอื่น
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ต้องเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 นะครับ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์บังคับที่ครูอนุบาลต้องยึดถือในการเขียนแผนจัดประสบการณ์ และนอกจากนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัยยังต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภาย นอก ซึ่งปัจจุบันการประเมินคุณภาพระดับอนุบาลได้แยกออกมาจากการประเมินระดับ ประถมศึกษาด้วย ทางโรงเรียนจึงควรใส่ใจกับการศึกษาปฐมวัยให้มากขึ้น


9.ครูอนุบาลมีเวลาว่างมากตอนเด็กนอนก็ได้พัก

เวลาที่เด็กนอนอาจเป็นเวลาที่ครูอนุบาลได้พักบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาว่างตรงนี้จัดเตรียมสื่อและการบ้านสำหรับนักเรียนนะ ครับ ความจริงการดำเนินงานของอนุบาลจะแตกต่างจากระดับอื่น ตรงนักเรียนระดับอื่น นอกเวลาการสอน เขาสามารถจัดการชีวิตด้วยตัวเองได้ แต่ใน การดูแลเด็กปฐมวัย เราจะต้องดูแลตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาที่ผู้ปกครองมารับกลับครับ

 

10. ครูอนุบาลใจดีตลอดเวลา
ครูก็ปุถุชนธรรมดา มีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี เสียงอ่อนบ้าง ดังบ้าง แต่ต้องอย่าลืมว่าคนเป็นครู ลูกศิษย์ก็เหมือนลูกแท้ๆ ต้องสั่งสอนเขาให้ดี ต่อหน้าเด็กควรเก็บอารมณ์ที่ขุ่นมัวไว้ ไม่ควรเอาความเครียดไปลงที่เด็กนะครับ

จากความเข้าใจผิดเหล่านี้ ทำให้ผมวิเคราะห์ว่าประเทศไทยยังมีคนที่เข้าใจการศึกษาปฐมวัยผิดอยู่พอสมควร เลย จึงเป็นหน้าที่ของครูอนุบาลยุคใหม่อย่างเราๆครับ ที่ต้องแสดงให้เขาเห็นว่า การศึกษาปฐมวัยที่แท้จริงของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร จริงไหมครับ

ขอบพระคุณที่มา เรื่อง/ภาพ ที่มา :
http://www.108kids.com/ข้อเข้าใจผิดครูอนุบาล/
http://kruvoice.com/หมอแนะอย่าขู่ลูก-ถ้าอย/


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th