พบเด็ก กทม. อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ 2 หมื่นคน


ภาพ https://news.mthai.com
ผลการสำรวจพัฒนาการของนักเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อ่าน-เขียน ภาษาไทยไม่ได้ประมาณ 2 หมื่นคน

 

นางชนัญญา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพัฒนาการของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 437 โรงเรียน ในทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน พบว่า ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมจำนวน 20,000 คน


ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยในจำนวนดังกล่าว มีจำนวนนักเรียนประมาณ 3,000คน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และอีกจำนวนประมาณ 17,000คน นั้น สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ไม่คล่องแคล่วตามระดับเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. เร่งกวดขันดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมโดยให้ครูประจำชั้น เป็นผู้ดูแลนักเรียน พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนเสริมทักษะให้แก่เด็กเป็นรายคน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในระดับที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเดียวกัน และประสานกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านเพิ่มเติมอีกด้วย จากนั้นจะมีการทดสอบความรู้นักเรียนอีกครั้ง เพื่อดูความคืบหน้าในการเรียนการสอนดังกล่าวที่มา : https://news.mthai.com

 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th