อารมณ์กับพฤติกรรมของเด็ก

ภาษาท่าทางของเด็ก

รู้จักควบคุมตัวเอง
     

รับผิดชอบการระทำของตัวเอง

ยืนกรานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

รูปแบบของวินัย
     
การสร้างวินัยทางบวก มุมมองของกลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม การเป็นพ่อแม่เชิงบวก
     
 
การเป็นพ่อแม่ที่ยืดหยุ่น อิทธิพลจากภายนอก  
     
  บุคลิกเฉพาะตัว
  การศึกษาทางเลือก
  ความคิดรวบยอดเรื่องการ์ตูน
  การ์ตูนกับสุขภาพทางปัญญา
  การ์ตูนสำหรับเด็ก
  การเล่นและการคิดฝัน
  เข้าโรงเรียน
  บนเส้นทางศิลปะ
  คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
  เตรียมพร้อมลูกน้อยสู่ศตวรรษที่ 21
  แนวทางเลี้ยงลูกน้อยแบบมอนเตสซอรี่เป็นอย่างไร
  การนำความคิดในพุทธศาสนาไปใช้จัดการศึกษาที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก
  ๙๙๙ วันปฏิรูปการศึกษา การศึกษาใหม่สำหรับทศวรรษใหม่
 

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th