Share

 

 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

รับสมัครงาน


ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เด็กวัย 3ปี - 7 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัตโดยทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีสัญชาติไทย เพศหญิง และมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี ไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือปริญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมจะเรียนรู้งาน และมีใจรักเด็ก
4. สามารถพักค้างคืนและอยู่เวรช่วงวันหยุดได้
5. มีประสบการณ์ทำงานกับเด็กพิเศษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ดูแลช่วยเหลือบริบาลเด็กเบื้องต้นได้ (เนื่องจากมีเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ)
7. เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นลักษณะงานแบบพักค้างคืน ให้มีการกลับบ้านได้ช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดมาสู่เด็ก
  ***อาจมีการผ่อนคลายและกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น***


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (จากโรงพยาบาลของรัฐ) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
อีเมล mbds2551@hotmail.com
ทางไปรษณีย์ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
ที่อยู่ 95/29 หมู่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-814 1481 ถึง 7 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th