Share

 

 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน


แม่ครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหารเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เซ่น อาหารไทย อาหารฝรั่ง อาหารจีน การทำขนม หรือของหวานได้
2. มีใจรักการทำอาหาร
3. มีความอดทน
4. ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
5. เป็นคนใจกว้าง สามารถยอมรับคำติชมจากพนักงานได้ พยายามเสาะแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ให้มากขึ้น
6. เป็นคนมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
7. ชื่อสัตย์ ขยัน และรักความสะอาด
8. อายุ 30 - 45 ปี เพศหญิง


เวลาทำงาน

- ตั้งแต่่เวลา 06.00 - 14.00 น.


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เอกสารแนะนำตัว
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/29 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220
โทร. 02-814-1481    โทรสาร 02-814-0369         อีเมล mbds2551@hotmail.com, children@ffc.or.th
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th