Share

 

 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน


พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาเด็ก ปฐมวัย หรือพละศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาธารณสุข หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็ก หรือมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรับผิดชอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีความรู้ ความเข้าใจเด็ก รักเด็ก ใจเย็น อดทน
5. ชอบอ่านหนังสือ
6. สามารถดูแลเด็กในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. หรือ 16.00 น. ถึง 08.00 น. (อยู่เวรนอนเฝ้าเด็กในเวลากลางคืนในที่ทำงานได้)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ดูแลเด็กอายุ 4 - 8 ขวบ


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/29 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220
โทร. 02-814-1481    โทรสาร 02-814-0369         อีเมล mbds2551@hotmail.com, children@ffc.or.th
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th