Share

 

 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน


ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกปฐมวัย, พละศึกษา, ดนตรี, จิตวิทยา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรับผิดชอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีความรู้ ความเข้าใจเด็ก รักเด็ก ใจเย็น อดทน
5. ชอบอ่านหนังสือ
6. สามารถดูแลเด็กในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. หรือ 16.00 น. ถึง 08.00 น.
(อยู่เวรนอนเฝ้าเด็กในเวลากลางคืนในที่ทำงานได้)


ลักษณะงาน

ดูแลเด็กอายุ 4 - 8 ขวบ


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
อีเมล children@ffc.or.th
ทางไปรษณีย์ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
ที่อยู่ 95/29 หมู่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-814 1481 ถึง 7 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th