เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็ก ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ร่วมส่งประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ ๒๐ ภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย"การประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ ๒๐ ภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย" เนื่องในวาระครบรอบ ๔๐ ปีของการก่อตั้งมูลนิธิเด็ก จึงได้รับแรงบันดาลจาก "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก"
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งภายใต้แนวคิดของ เอ.เอส.นีล นักการศึกษาผู้เชื่อมั่นว่าเสรีภาพนั้นคือการสร้างเด็กอย่างแท้จริง โรงเรียนหมู่บ้านเด็กจึงเชื่อในการมอบ "ความรัก" เพื่อเยียวยา รักษาหัวใจของเด็กยากไร้ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และใช้เสรีภาพ "ประชาธิปไตย" ตั้งระบบสภาโรงเรียนที่เด็กและผู้ใหญ่อยู่ภายใต้ความเคารพของเสรีภาพของกันและกัน พัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างอิสระ มีชีวิตที่งดงามและสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้


download กติกาและใบสมัครการประกวดนิทานส่งเสริมจินตนาการยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐.pdf
 


 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th