เชิญร่วมกิจกรรม Magical Space for Kids
 
 
 
ภาพบรรยากาศงาน Magical Space for Kids
เสาร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
   
 

YOGA & THE KIDS and BATIK TULIS

มูลนิธิเด็กจัดครูมาสอนโยคะให้เด็กอนุบาลกับเด็กบ้านทานตะวัน ตอนบ่ายๆมา ๕ ปีแล้ว เราคิดว่าเด็กชนชั้นกลาง ที่ได้เรียนอะไรที่โรงเรียนอนุบาลชั้นดี เด็กของเราที่เป็นเด็กยากจน ก็น่าจะได้เรียนแบบเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ว่า เด็กไม่ว่ายากดีมีจน ถ้ามีโอกาสได้พัฒนานาตนเอง ได้เรียนรู้ ก็น่าจะได้เติบโตแบบเดียวกับลูกหลานชนชั้นกลางได้

อ่านต่อที่นี่

 
 

 
วิธีการบริจาค อุปการะเด็ก เลี้ยงอาหารเด็ก ของบริจาค
แบบฟอร์มบริจาค โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก บ้านทานตะวัน
ตู้หนังสือในบ้านเด็ก รถเข็นนิทาน ของชำร่วยการกุศล โครงการอื่นๆ
 
 
ภาพรวมการทำงาน 40 ปี มูลนิธิเด็ก EP.2 กิจกรรมเล่มละบาท โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
 
 
โครงการบรรพชาสามเณร ปี ๒๕๖๓

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก

โครงการอุปการะเด็ก และทุนการศึกษา

เพื่อเด็กยากไร้ในชนบท

 

download ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง
ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔๕
"คำให้การชาวกรุงสยามใหม่" แบบ PDF

download ๔๐ ปี มูลนิธิเด็ก
เสรีภาพและความรัก ความฝัน เพื่อเด็กยากจน
แบบ PDF

download
6 Weeks to Mother's Day
แบบ PDF

 

เด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก กับ "ค่ายหรรษากับทักษะชีวิต"
๑๑/๐๒/๒๕๖๓

เด็กเล็กมูลนิธิเด็กป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุ A
มูลนิธิเด็ก
๒๖/๑๒/๒๕๖๒

สถาบันวิชาการและสื่อฯ มูลนิธิเด็ก

และสถาบันเด็ก ม. มหิดล ร่วมประชุมหารือ การทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

๑๑/๑๑/๒๕๖๒

 
 
  Download รายงานการดำเนินงานหมู่บ้านเด็กปี 2561
รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง
รายงานการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์
Alternative Education Institution - Foundation for Children (FFC) Moo Baan Dek (Eng)
Progress Report Furniture Skill Training Workshop (Eng)
   
 
   
 
   
see more . .

 

รายการโทรทัศน์ที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ชม สู่เนื้อหาสาระและบันเทิง เพื่อการพัฒนาเด็ก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว

รายการโทรทัศน์ มูลนิธิเด็ก : ผ่าน Youtube
EP.2 เล่นสนุกเสริมพัฒนาการเด็ก - ครอบครัวรู้ Kids

ปาฐกถา ศ.นพ.ประเวศ วะสี"วัยเด็กที่ปริแยกแตกร้าวกับวัฏจักรความเลื่อมล้ำ

ทางออกจากภพชาติแห่งความทุกข์ยากของชาติ"

ดูรายการโทรทัศน์ มูลนิธิเด็ก : ตอนอื่นๆ ได้ที่นี่
ดูรายการโทรทัศน์ มูลนิธิเด็ก : ผ่าน Youtube
 
 
กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
มูลนิธิเด็ก
ลูกพูดไม่ชัดทำยังไง?
ฝึกการพูดให้ลูกง่ายๆ
ลูกๆ บ้านทานตะวัน เขามาจากไหน?
 
แรกรับเด็กเข้าบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก เด็กออทิสติก - ฝึกพัฒนาการด้วย SI
(Sensory Integration)
เด็กพิเศษ EP.5 l งานบุญผ้าป่าสามัคคี
บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
 
 

เช้านี้อาบน้ำสู้ COVID - ๑๙ ที่มูลนิธิเด็ก "เป็นเช้าแรกที่คนทำงานมูลนิธิเด็กต้องเตรียมเสื้อผ้า

มาเปลี่ยนเพื่ออาบน้ำก่อนเข้าทำงาน่"

พิภพ ธงไชย

๒๖/๐๓/๒๕๖๓

มุมหนึ่งของเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเด็ก
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

สิทธิพล เหลืองรุ่งทิพย์
๑๐/๐๙/๒๕๖๒

ปาฐกถาโกมล คีมทอง
คำให้การของชาวกรุงสยามใหม่
การศึกษาจะเป็นทางออก
ของปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร
พิภพ ธงไชย
๒๕/๐๒/๖๒
 
 
โรงเรียยนอกกะลา
โรงเรียนทางเลือกที่ไม่เก็บค่าเรียนและไม่มีการสอบ
การศึกษาแบบไหนที่เด็กไทยยุคใหม่อยากให้เป็น
‘ไฮบริด โฮมสคูล’ เทรนด์การศึกษามาแรง ที่ว่ากันว่านี่คืออนาคตของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th