ขอเชิญชวนผู้บริจาคทุกท่านสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยการเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ตามโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเด็ก อาหารทุกจาน ทุกมื้อ ที่ท่านได้แบ่งปันให้กับเด็กๆ กลุ่มนี้ พวกเขาจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมอง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB