ท่านสามารถร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขให้กับเด็ก ๆ ผู้ยากไร้ โดยการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของบ้านทานตะวัน

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB