ขอเชิญสร้างสรรค์ผลงานประกวด นิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ

281 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญสร้างสรรค์ผลงานประกวด นิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ

ขอเชิญสร้างสรรค์ผลงานประกวด

นิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ

 

 

มูลนิธิเด็ก , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Brigham Young University และ Beyond the Spectrum ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ” เพื่อค้นหานักเขียนนิทานรุ่นใหม่สร้างสรรค์นิทานและส่งต่อจินตนาการให้กับเด็ก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีเด็กพิเศษมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ซึ่งแม้ในประเทศไทยจะมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพิเศษเป็นจำนวนไม่น้อย และมีเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิเศษเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยังขาดแคลนก็คือ หนังสือนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ

มูลนิธิเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Brigham Young University และ Beyond the Spectrum ร่วมกันจัดโครงการ ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าของนิทาน ที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา จินตนาการ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาการด้านภาษา อารมณ์ สังคม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสร้างการยอมรับและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้เด็ก ๆ แล้ว หนังสือนิทานยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น และนิทานยังเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมใจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

๑. นักเขียนนิทานภาพสำหรับเด็ก
๒. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
๓. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

กติกาการประกวด (เนื้อเรื่องนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ)

๑. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย ไม่จำกัดอายุ และไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการประกวด (ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ยังคงมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้)
๒. เนื้อหาเพื่อช่วยปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จัก เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษได้อย่างมีความสุข รวมทั้งช่วยส่งเสริมจินตนาการ สนุกสนาน ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่น่าสนใจ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
๔. เป็นงานประพันธ์ใหม่ ไม่แปล ไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) และไม่เป็นเรื่องที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
๕. ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ และไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่น ๆ
๖. ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร ๑๔ พอยท์ (ใช้กระดาษเพียงด้านเดียว ไม่พิมพ์ด้านหลัง)

*** หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเด็ก *
 
 
การส่งผลงาน 
๑. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. เปิดรับผลงาน “ทางไปรษณีย์เท่านั้น” โดยส่งมาที่ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก เลขที่ ๙๕/๒๔ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ (ซอยเกียรติร่วมมิตร) ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐ วงเล็บมุมซอง (ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ)
๓. ประกาศผล ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิเด็ก (www.ffc.or.th) และเว็บไซต์ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (https://cf.mahidol.ac.th/th/)


รางวัล

รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย      ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

FB : ffcbooks
Line ID : @ffcbooks
กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
โทร. ๐๙๕-๑๒๑-๑๖๗๘ หรือ ๐๘๙-๖๙๕-๑๘๘๓

 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : กติกาและใบสมัครการประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าในเด็กพิเศษ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้