รับสมัครพนักงานบัญชี

393 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครพนักงานบัญชี

 

สำนักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กมูลนิธิเด็ก เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง

พนักงานบัญชี  จำนวน ๑ ตำแหน่ง

โดยมีคุณสมบัติดังนี้  คุณสมบัติ            

๑. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบัญชี

๓. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

๔. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

๕. สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจบริการ ขยัน ซื่อสัตย์

๖. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

 


  หน้าที่และความรับผิดชอบ  


๑. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี

๒. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินได้

๓. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


  หลักฐานการสมัคร  

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาวุฒิการศึกษา

๔. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

               

 

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สมัครได้ที่ “สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก”  เลขที่ ๙๕/๒๔  หมู่ที่ ๖ ซอยกระทุ่มล้ม ๑๘  ถนนพุทธมณฑล สาย ๔  ตำบลกระทุ่มล้ม  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๒๐ โทร.๐-๒๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้