มูลนิธิเด็ก ขอเชิญชวนร่วมถวายเต้นท์ในการออกค่าย “ตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด”

491 จำนวนผู้เข้าชม  | 

iy[l,y

โครงการอาหารเพลและอาหารสมองเพื่อสามเณรในชนบท  มูลนิธิเด็ก

ขอเชิญชวนร่วมถวายเต้นท์ในการออกค่าย “ตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด”

 


 หลักการและเหตุผล 

            “ตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด” เป็นโครงการที่ดำเนินงานในการจัดหาหนังสือธรรมะที่หลากหลาย  ถวายแด่พระสง์และสามเณร ได้ก่อเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน  ซึ่งโครงการอาหารเพลและอาหารสมองเพื่อสามเณรในชนบท ร่วมมือกับโรงเรียนสามเณรหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน โดยพระครูอนุกูลนันทกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  ต.ป่าคา  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน  เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ที่ให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีหนังสือธรรมะที่หลากหลายมีไว้อ่าน  จำนวน  ๕๐  ตู้  วัด  ๔๗  วัด  หนังสือจำนวน  ๓,๒๕๐  เล่ม กระจายอยู่ใน  ๗  อำเภอ  พระสงฆ์และสามเณรสามารถเข้าถึงหนังสือได้  จำนวน ๓๕๐ รูป 


การอ่านหนังสือสำคัญอย่างไรกับสามเณร  การอ่านหนังสือนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ “บวช - เรียน”  เพราะการอ่านถือเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งที่ไม่จำเป็นไปนั่ง ยืน เดิน สมาธิอย่างเดียว  และที่สำคัญ  “หนังสือ”  คือ  “อาหารสมอง” ที่ดีเลิศอย่างหนึ่ง  ที่จะช่วยให้สามเณรใช้ในการเติมเต็มเป็นอาหารของสมองให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนา นำไปสู่การมีศักยภาพของสมองที่มากยิ่งขึ้น

ค่าย  “ตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด”  ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนสามเณรที่มีตู้หนังสืออยู่ภายในกุฏิและวัด  ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนบอกเล่าประสบการณ์การอ่านหนังสือและเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน  การจับประเด็นในหนังสือจากกัลยาณมิตรที่มีประสบการณ์มาช่วยจัดให้สามเณรได้ฝึกฝนด้านทักษะการอ่าน การจับประเด็นและการต่อยอดจากการอ่านหนังสือเช่น ทักษะการเล่านิทาน  ทักษะการทำสื่อเพื่อแนะนำหนังสือ เป็นต้น


 วัตถุประสงค์ 

๑.   เพื่อให้สามเณรได้ฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การจับประเด็นและการถอดองค์ความรู้จากหนังสือ
๒.   เพื่อเป็นเวทีให้สามเณรได้รู้จักตนเอง  รู้จักผู้อื่นและสังคมมากขึ้น
๓.   เพื่อให้สามเณรได้ฝึกฝนทักษะการเล่านิทานและการจัดทำสื่อทางด้านโซเซียลมีเดีย

 เป้าหมาย 

๑.   สามเณรจำนวน  ๔๕  รูป(โรงเรียนละ  ๕  รูป x ๙  โรงเรียน)
๒.   คณะครูจำนวน    ๑๕ รูป/คน
๓.   คณะทำงานจากมูลนิธิเด็ก  จำนวน  ๑๐  คน


รวมทั้งหมด  ๗๐  รูป/คน

 

  รายนามโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๙ แห่ง ได้แก่ 

๑.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  ต.ป่าคา  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน
๒.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา  ต.ดู่พงษ์  อ.สันติสุข  จ.น่าน
๓.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา  ต.ยม  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน
๔.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  ต.ม่วงติ๊ด  อ.ภูเพียง  จ.น่าน
๕.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน
๖.  โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม ต.นาเหลือง  อ.เวียงสา  จ.น่าน
๗.  โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษาวัดศรีบุญเรือง  ต.เชียงกลาง  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน
๘.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์  ต.บ้านฟ้า  อ.บ้านหลวง  จ.น่าน
๙.  โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม  ต.แม่จริม  อ.แม่จริม  จ.น่าน สถานที่   - ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบัว  ต.ป่าคา  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน

 ระยะเวลา  -  วันที่  ๑๘  - ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๖

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามเณรได้เรียนรู้การสร้างความเข้าในตนเองและผู้อื่น  สามเณรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเล่านิทาน การทำสื่อโซเซียลมีเดีย เพื่อก่อประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและพระพุทธศาสนาต่อไป

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้