มูลนิธิเด็ก ร่วมกับวัดโพธิวงศาราม จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

541 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิเด็ก ร่วมกับวัดโพธิวงศาราม จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก

ร่วมกับวัดโพธิวงศารา จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

 

๔๔ ปี มูลนิธิเด็ก กับปีที่ ๓๒ ในปี ๒๕๖๖ ที่โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก สนับสนุนวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน ๒๐ แห่ง
ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนชายหญิงช่วงปิดเทอมใหญ่ ในเดือนเมษายน ด้วยกิจกรรม “บรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน” เพื่อให้ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง

ทั้งด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทัศนคติและทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เด็กชายที่สนใจในระบบการศึกษาของสงฆ์ ได้อาศัย “ประเพณีการบวชเรียน” เข้ามาบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและวิชาการทั่วไปในโรงเรียนสามเณรหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี แผนกธรรมและแผนกสามัญ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก ร่วมกับวัดโพธิวงศาราม ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นโดยมีเด็กเยาวชนบรรพชาสามเณร จำนวน ๔๕ รูป โดยมีเด็กเยาวชนจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน ๙ คน

เด็กเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลสานรักหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จำนวน ๒ คน และเด็กเยาวชนในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๔ คน โดยมีพระครูโพธยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เจ้าอาวาสวัดโพธิวงศาราม และเป็นเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าปี ๒๕๖๖ นี้

วัดได้จัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นที่รุ่น ๔๑ แล้ว ภายใต้โครงการ “ปิดเทอมนี้ ฝากลูกหลาน ไว้กับคณะสงฆ์อำเภอจุฬาภรณ์” เพื่อถวายพระราชกุศลเป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาส “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕” และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๔ พรรษา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์วัดโพธิวงศาราม ได้ใช้เวลาที่โรงเรียนปิดเทอม ทำการฝึกฝนอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภูมิรู้และภูมิธรรม สามารถอยู่รอดได้ทั้งกายและจิตวิญญาณ เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพในใจของเยาวชนดังที่พุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า ”ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก”

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้