รายชื่อวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม “บรรพชาสามเณร  บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  ประจำปี  ๒๕๖๖

1949 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม “บรรพชาสามเณร  บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  ประจำปี  ๒๕๖๖

รายชื่อวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม

“บรรพชาสามเณร  บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  ประจำปี  ๒๕๖๖

 


  ภาคเหนือ  

. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  ต.ป่าคา  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒ - ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๖

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา  ต.ดู่พงษ์  อ.สันติสุข  จ.น่าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๓๑  มีนาคม  -  ๗  เมษายน  ๒๕๖๖

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒ - ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๖

๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา  ต.ยม  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๑ - ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๖

๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์  ต.บ้านฟ้า  อ .บ้านหลวง  จ.น่าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒ - ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๖

๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ  ต.นาน้อย  อ.นาน้อย  จ.น่าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๑ - ๗  เมษายน  ๒๕๖๖

๗. โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม  ต.นาเหลือง  อ.เวียงสา  จ.น่าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒  - ๗  เมษายน  ๒๕๖๖

๘. โรงเรียนพระปริยัติธรรม  เชตวันวิทยา    ต.หัวทุ่ง  อ.ลอง  จ.แพร่
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๕  -  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๖
 
 

  ภาคใต้  

๑. วัดโพธิวงศาราม  ต.ทุ่งโพธิ์  อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒ เมษายน  -  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๙ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๖

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนอุโบสถ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒ - ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๖

๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๑  -  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๖

๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่ ๑๙  เมษายน  -  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๖
 


  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวังสะพุงพัฒนาราม  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๑๕ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๖

๒. วัดน้อยโพธิ์คำ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒๖  มีนาคม  - ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๖
 
๓. วัดวังโน  ต.หนองโพธิ์  อ.วังยาง  จ.นครพนม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๖  -  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๖

๔. วัดสระแก้ว  ต.โคกหินแฮ่  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๑  -  ๓๑  เมษายน  ๒๕๖๖

๕. วัดป่าลานหินตัด  ต.ปราสาท  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๔ - ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๖
 


  ภาคกลาง  

๑. วัดหนองตะโก  ต.เขาน้อย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่  ๒  - ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๖
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้