เด็กๆ ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เด็กๆ ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พรนภา รอดคลองตัน (ครูปู) บันทึก
สาวิตรี ทรัพย์มาก (ครูนาย) ถ่ายภาพ
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

กิจกรรม
   ๑.ถวายพระพรชัยมงคล
   ๒.บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะและกวาดอาคารกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   ๑.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้มีโอกาสถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
   ๒.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

สรุปผลที่ได้รับ
   ๑.นักเรียนนักบุคลากรได้มีโอกาสถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
   ๒.นักเรียนและบุคลากรมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะ และกวาดอาคารกิจกรรมร่วมกัน

 ชมภาพรวมกิจกรรมนอกจากการถวายพระพรแล้วเด็กๆ ร่วมกันทำความดีถวายแด่พระราชินี