ตั้งอยู่ที่วัดบางประจันต์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอ่านสร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน
และคนในชุมชน โดยมีแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วย
 
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว พิพิธภัณฑ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
บุคคลด้านการแพทย์สาธารณสุขไทยนอกจากส่งเสริมด้านการเรียนรู้

ห้องสมุดยังทำงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากจนในชุมชนด้วย

image

  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการแสวงหาความรู้ด้วยการอ่านและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาด้านการอ่านและเขียน ค่ายการเรียนรู้  และกิจกรรมที่ได้ลงมือทำอย่าง งานประดิษฐ์ ศิลปะ และทำอาหาร รวมถึงการนำหนังสือเข้าถึงชุมชน โดยมีพื้นที่ศาลาห้องสมุด โรงเรียน  ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านเขียนให้กับเด็กในระดับประถมศึกษารวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาด้านพัฒนาการ พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของเด็กที่เข้ามาใช้บริการ  โดยให้คำแนะนำช่วยเหลือ พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็ก ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

  จากการทำงานใกล้ชิดกับเด็ก ครอบครัว และชุมชน ทำให้การทำงานของศาลาห้องสมุดมีบทบาทในการทำงานพัฒนาเด็กและครอบครัวในพื้นที่มากขึ้นนอกจากเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ ซึ่งปัญหาที่พบจากเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาพัฒนาการและการเรียนรู้ ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาเพื่อน ปัญหาเรื่องเพศตรงข้าม ปัญหาติดเกม  และปัญหาด้านสุขอนามัย    เป็นต้น

  ในปี ๒๕๖๐  มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑๔ คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับประถม และจากชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนวัดป้อมแก้ว ชุมชนวัดน้อยแสงจันทร์ชุมชนในเมือง ชุมชนบ้านหลังวัด มาเข้าร่วมกิจกรรมและยืมหนังสืออ่าน โดยรู้จักห้องสมุดจากการบอกต่อและบางรายรู้จักจากการมาทำบุญที่วัด 

  ตลอดทั้งปีมีผู้ใช้บริการ จำนวนสูงสุด ๓๑๕ คนต่อเดือน และต่ำสุด จำนวน ๒๐๗ คนต่อเดือน เป็นผู้ใหญ่ จำนวน ๓๗ คนที่เหลือเป็นเด็กวัยประถมศึกษาและมัธยมต้น เฉลี่ยมีผู้มาใช้บริการวันละ ๑๐ – ๒๐ คน

  หนังสือที่เด็กๆ ชอบอ่าน ได้แก่  การ์ตูนขายหัวเราะ การ์ตูนสาระความรู้  ชีวประวัติบุคคล หนังสือความรู้ทั่วไป  วรรณกรรมจีน  นิทาน  ตำราอาหารคาวหวาน  และประเภทนิตยสาร ชีวจิต หมอชาวบ้าน  แม่บ้าน ครัว บ้านและสวน 

image
image

กิจกรรมสร้างบรรยากาศการอ่านและการเรียนรู้ที่ดำเนินการ


  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกวันอาทิตย์ เพื่อกระตุ้นความสนใจในการอ่าน  ค้นคว้าหาความรู้  และมีนิสัยรักการอ่าน  ด้วยกิจกรรมพัฒนาทั้งกาย จิต  สติปัญญา  และสังคม  มีเด็กเข้าร่วม ครั้งละ ๑๐ – ๒๕  คน

  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา  เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง และพูด  ผ่านการเล่นโยคะ ออกกำลังกาย  เล่านิทานประกอบการใช้หุ่น แต่งนิทาน  อ่านหนังสือ  เล่าเรื่อง เขียนไทย แต่งประโยค เติมคำ  เรียนรู้สุภาษิตสำนวนไทย  และกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสมาธิ  เช่น วาดรูประบายสี  งานประดิษฐ์ตกแต่ง ทำโมบาย ทำดอกไม้ ทำหุ่นกระดาษ งานปูนปาสเตอร์ งานเพ้นท์กระป๋อง  และทำการ์ดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

  ผลการจัดกิจกรรม  เด็กสามารถอ่านเขียนได้ดีขึ้น  มีสมาธิและทำงานตามความคิดของตนเองได้  จากการที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้เด็กเริ่มเสนอแนะกิจกรรมที่ชอบและสนใจ บางครั้งเด็กจะนำเกมที่ชอบมาเล่นกันเองซ้ำ ๆ เช่น เกมทายสำนวนไทย  เกมเติมคำที่หายไป  เป็นต้น 

  กิจกรรมจับคู่อ่าน ช่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน เขียน และปัญหาอ่านไม่คล่อง โดยสอนอ่านและเขียนเป็นรายบุคคล  และให้เด็กที่อ่านคล่องจับคู่กับเด็กที่อ่านไม่คล่องเพื่อช่วยกันสอนอ่าน 

  ผลการจัดกิจกรรม ทำให้อ่านหนังสือได้คล่องขึ้น ผู้สอนอ่านก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อน ทำให้เด็กช่วยกันสังเกตการอ่านออกเขียนได้ของเด็กอื่น ๆ ในโรงเรียน ทั้งคุณครูและเด็กก็จะแนะนำให้มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

  กิจกรรมทำอาหาร ผ่านประสบการณ์ลงมือทำสร้างทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาหาร เพราะครอบครัวมักจะซื้ออาหารสำเร็จรูปรับประทาน การทำอาหารจึงเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ เพราะได้ลงมือทำด้วยตนเอง รู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกับเพื่อน

  ผลการจัดกิจกรรม เด็กมีความรู้เรื่องการทำอาหารอย่างง่าย ๆ รู้สึกสนุกที่ได้ลงมือทำ มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้