เครือข่ายอาศรมสามเณรคือการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กยากจน

          มูลนิธิเด็กร่วมมือกับโรงเรียนสามเณรในจังหวัดน่านทำการศึกษาแนวใหม่กับโรงเรียนสามเณร เป็นอาศรมการศึกษาทางเลือกของสามเณรโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง  เรียนรู้ในวิถีชีวิตจริง  ทำเป็น  คิดเป็น  อยู่ร่วมกันและจัดการเป็น  ดังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้(ช่วงครึ่งปีแรก)

.เรียนรู้การทำนาบัว  :  แหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชน


          การจัดการศึกษาที่เน้นชีวิตเป็นตัวตั้งที่เอื้อให้การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตและชุมชน  ทำให้สามเณรมีความภาคภูมิใจในชีวิตสมณเพศและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  พร้อมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่สร้างคุณค่าแนะนำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชน  แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้

          มูลนิธิเด็กร่วมกับโรงเรียนสามเณรคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  ต.ป่าคา  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน  ได้ดำเนินการ  การทำนา “บัว”  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตและชุมชนให้กับสามเณร  อีกทั้งเป็นความต้องการของชุมชนที่มีความต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์บัว  ซึ่งได้หายไปจากชุมชนให้กลับมาอยู่คู่กับชุมชนอีก  พร้อมกับจะใช้เป็น  “บัว”  เป็นฐานของการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า  เป็นแหล่งเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

 

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้