มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
  2. ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น
  3. ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม
  4. ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เช่น ถูกทารุณ ทอดทิ้ง ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และเป็นโสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีสำหรับชีวิตในอนาคต
  5. ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก
  6. กระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง "การพิทักษ์สิทธิ" ของเด็ก และ "ปัญหา" เด็กไทย

วัตถุประสงค์ตามตราสารมูลนิธิเด็กโดยละเอียด

ชื่อองค์กรมูลนิธิเด็ก
FOUNDATION FOR CHILDREN
สถานที่ติดต่อมูลนิธิเด็ก เลขที่ 95 / 24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม18 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์0-2814-1481-7
โทรสาร0-2814-0369
E-mail children@ffc.or.th
Homepagehttp://www.ffc.or.th
ปีก่อตั้งองค์กรพ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การสหประชาชาติ
2. เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ จิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความ สมเพชเวทนา
3. เพื่อจัดหารูปแบบอื่นของการศึกษาและดูแลเด็ก ว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
4. เพื่อเป็นสื่อประสานของความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ ร่วมมือกับคณะบุคคล หรือบุคคล หรือกิจกรรมไม่ว่าเป็นของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษา
6. เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกทางแก่บุคคล หรือสถานศึกษา โดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ทรัพย์สินใด ๆ หรือด้วยประการใด อันจะก่อประโยชน์แก่บุคคลหรือสถาบันนั้น
7. เพื่อส่งเสริมศิลปวิทยาการ วัฒนธรรม และ การสังคมสงเคราะห์
8. เพื่อร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
9. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา

ลักษณะของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

ตำแหน่งหัวหน้า ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย พะเยา เลย ศรีสะเกษ นครพนม หนองคาย สกลนคร กาญจนบุรี กรุงเทพฯ พิษณุโลก

image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้