โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก


ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นำเสนอ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์
 

ต้นกำเนิดบ้านทานตะวัน

     โครงการบ้านทานตะวัน  อยู่ภายใต้ มูลนิธิเด็ก ก่อตั้งเข้าสู่ปีที่ ๔๓ ซึ่งเป้าหมายการก่อตั้ง เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดสารอาหารที่กำลังวิกฤติหนัก ถึงขั้นพิการ และเด็กขาดสารอาหารในยุคนั้นไม่ได้รับการดูแลหรือแก้ไข
   
    จึงทำให้คุณศิริพร สโครบาเน็ต ก่อตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหา เหล่านี้ จนปัจจุบัน ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กลดลง แต่มีปัญหาอื่นๆ ที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทำมากขึ้น อาทิ เด็กถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทอดทิ้ง ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกล่วงละเมิด ซึ่งปัญหาเหล่านี้  บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไข ปัญหา เพื่อที่เด็กจะพ้นจากความทุกข์ หรือ พ้นจากภาวะวิกฤต ในชีวิต
   
    ซึ่งบ้านทานตะวัน ช่วยเหลือเด็กทุกพื้นที่ ทุกเขต ทุกจังหวัด ไม่มีจำกัดเขตหรือ พื้นที่ ในการช่วยเหลือ และในปัจจุบัน ด้วยบ้านทานตะวัน เป็นสถานสงเคราะห์ เอกชน จึงได้ปรับเปลี่ยนการรับเด็กเข้ามาช่วยเหลือในบ้านทานตะวัน ด้วยการ ทำงานร่วมกับบ้านพักเด็กกระทรวงพัฒนาสังคมฯจังหวัด และโรงพยาบาลตามพื้นที่ ที่พบเด็กต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในเรื่องสิทธิเด็ก
image

แนวทางการทำงานของบ้านทานตะวัน

 ๑. เปลี่ยนโครงสร้างจากสถานสงเคราะห์เป็นบ้านเด็ก 

 ๒. มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในเด็กปกติ และเด็กพิเศษ 

 ๓. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการดูแลเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การเลี้ยงดูเด็กแบบแม่เลี้ยงลูก 

 ๔. การพัฒนาเด็กโดยใช้ มอนเตสเซอรี่ผสมผสานหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยและหลักการ ๕ ข้อ 

 ๕. เผยแพร่ความรู้ และสะท้อนภาพสังคม ที่มีผลต่อการเลี้ยงดูเด็ก 


บ้านทานตะวันมีเด็กในความดูแลหมุนเวียน ปี 2564  จำนวน 44 คน
 (มีรับเข้าโครงการใหม่ 11 คน / ย้ายโครงการ 11)

เด็กใหม่  / เด็กย้ายโครงการ / กลับสู่ครอบครัว ปี 2564 

ย้ายโครงการ

การดูแลเรื่อง อาหารและโภชนาการเด็ก

บ้านทานตะวัน มีเด็ก ตัวเล็กและน้ำหนักน้อย จากโรคประจำตัว , การขาดสารอาหาร เช่น ขาดธาตุเหล็ก , ขาดโปรตีน , รับประทานอาหารไม่ครบหลัก ๕ หมู่ หรือไม่ถูกหลักโภชนาการ ทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น ป่วยง่าย , ซูบผอม , ตัวเล็ก , ร่างกายอ่อนเพลีย หรือ เป็นโรคอ้วน

. เด็กมีน้ำหนักน้อย เฝ้าระวังขาดสารอาหาร รูปร่างเล็ก ด้วยสาเหตุ               

๑. เด็กคลอดก่อนกำหนด และมีโรคประจำตัว
๒. เด็กมีปัญหาเรื่องระบบย่อย  ผลมาจากการเลี้ยงดูก่อนเข้ารับการช่วยเหลือ
๓. เด็กมีรูปร่างเล็กและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือเกิดจากสารเสพติดต่างๆ ที่แม่เสพเข้าไป หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างการตั้งครรภ์

 

. เด็กมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

ที่สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เช่น ป่วยเป็นโรคซีด ธารัสซีเมีย และกลุ่มเฝ้าระวังธารัสซีเมีย กล้ามเนื้อขา และ แขนไม่แข็งแรง  หรือจากปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เกิดขึ้น

การปรับโภชนาการ

   - จัดเมนูที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ทุกมื้อ เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายเด็กให้ได้รับสารอาหารครบ
   - เสริมเมนูสำหรับเด็กที่ อยู่ในกลุ่ม โรคซีด ธารัสซีเมีย และกลุ่มเฝ้าระวังโรคธารัสซีเมีย
   - เพิ่มอาหารเสริม (พรีดีชัว) สำหรับกลุ่มเด็กที่ตัวเล็ก เตี้ย และขาดสารอาหาร
   - เพิ่มนมและสารอาหารทำให้เด็กมีพลังงานและมีกล้ามเนื้อแขนและขา ที่แข็งแรง
กลุ่มเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ / เกินเกณฑ์ /ค่อนข้างเตี้ย
image
image
image
การเจ็บป่วย ที่ต้องได้รับการรักษา โดยแพทย์  386   ครั้ง ดังนี้
(หมอเกษม 284  ครั้ง / ไปรักษาที่ โรงพยาบาล  102 ครั้ง
image
image

การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ต่อเนื่อง

การตรวจประเมิน และกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการบ้านทานตะวัน
image
image

การตรวจประเมิน และกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการบ้านทานตะวัน

การตรวจประเมิน และกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการบ้านทานตะวัน

การตรวจประเมิน และกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการบ้านทานตะวัน

การตรวจประเมิน และกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการบ้านทานตะวัน

ภาพการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการ
(ตัวอย่างการดูแลฝึกเพิ่มเติม)

งานสังคมสงเคราะห์
image
image

ลงเยี่ยมบ้าน

งานประชาสัมพันธ์ รณรงค์ บ้านทานตะวัน

กิจกรรม รณรงค์พิเศษ (กิจกรรมผ้าป่า)

กิจกรรม รณรงค์พิเศษ
  หลักการ การสร้างสนาม ครั้งนี้

เกษตรบ้านทานตะวัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้