เวลาและเงื่อนไขการทำกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และการศึกษาดูงาน


ควรติดต่อหรือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 

เวลาทำกิจกรรม

เวลาทำกิจกรรม ช่วงเปิดเทอม ( พ.ค. – ก.ย. และ พ.ย. – มี.ค. )
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 14.30 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รอบเช้า ตั้งแต่ 09.00 - 11.00 น., รอบบ่าย ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 น. 
  (เว้นช่วงเด็กรับประทานอาหารว่าง 14.00 – 14.30 น.)

เวลาทำกิจกรรม ช่วงปิดเทอม ( ต.ค. และ มี.ค. – พ.ค. )
 • รอบเช้า  ตั้งแต่ 09.00 - 11.00 น.
 • รอบบ่าย ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 น. 

เวลาทำจิตอาสา หรือ บำเพ็ญประโยชน์

สามารถทำได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

 
 

เวลาดูงาน

 • ดูงานด้านการเรียนการสอน : จ.-ศ. เวลา 8.30 – 11.30 น.
  • ควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด
  • ควรนั่งสังเกตการเรียนการสอนบริเวณมุมห้อง หรือที่ที่ไม่ขัดขวางต่อการทำงานของเด็ก
  • ไม่ควรส่งเสียงดัง ช่วยสอน หรือพูดคุย เล่นกับเด็ก
  • ไม่หยิบจับและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในห้องเรียนโดยพลการ
  • หากมีข้อสงสัย ให้ถามครูผู้สอนได้เมื่อหมดเวลาเรียน

 • ดูงานทั่วไป หรือ เยี่ยมชม : จ.-ศ. เวลา 9.00 – 17.00 น.
  • ห้ามดื่มของมึนเมา หรือผู้ที่มีอาการมึนเมาเข้ามาบริเวณมูลนิธิเด็ก
  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณมูลนิธิเด็ก
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในบริเวณที่จัดกิจกรรม โดยเฉพาะน้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ
  • ห้ามแจก เงิน ขนม ลูกอม และสิ่งของให้กับเด็กเป็นการส่วนตัว ขอให้มอบไว้ที่ส่วนกลางที่สำนักงานมูลนิธิเด็ก
  • ห้ามใช้ความรุนแรงกับเด็ก ทั้งคำพูดและการกระทำ
  • ห้ามจูงหรือพาเด็กออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ช่วยกันตักเตือน และอย่ายั่วยุส่งเสริมให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้น
  • ขอให้แต่งกายสุภาพ ถ้าเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาขอให้ใส่ชุดกีฬา กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาว
  • การพูดคุยกันเอง และพูดกับเด็ก ขอให้ใช้คำสุภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
  • ขณะเด็กรับประทานอาหารหรืออาหารว่าง กรุณาอย่าชวนเด็กคุย หรือเล่นกับเด็กหรือป้อนอาหารเด็ก เพื่อฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองและฝึกมารยาทขณะรับประทานอาหาร
  • ขอให้ตรงต่อวันและเวลาที่นัดหมาย หากไม่มาตามที่นัดทางโรงเรียนจะทำการยกเลิก และต้องนัดหมายครั้งต่อไป