06.00 - 07.00 น.
ตื่นนอน เก็บที่นอน และอาบน้ำ
07.00 – 08.00
รับประทานนอาหารเช้า / เล่นอิสระ
   
08.00 – 08.30
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน /
รับประทานอาหารว่าง ( นม ผลไม้ )
08.30 – 11.30
กิจกรรมการเรียนการสอน
(ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่)
   
11.30 - 12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00
เล่นอิสระ / อาบน้ำ
   
13.00 – 17.00
ห้องกิจกรรมที่ให้เด็กๆ เข้ามาฝึกได้แก่ ห้องโยคะ ห้องวัดแวว ห้องทำของเล่นไม้ ห้องศิลปหัตถกรรม การปลูกผัก กีฬาและเล่นอิสระ
ทำอาหาร ทำขนม
   
ห้องศิลปหัตถกรรม การปลูกผัก
   
14.00 – 14.30
พักรับประทานอาหารว่างบ่าย ( ขนม )
17.30 – 18.30
เล่นอิสระ
   
 
18.30 – 20.00
รับประทานอาหารเย็น /เข้านอน