06.00 - 07.00 น.
ตื่นนอน เก็บที่นอน และอาบน้ำ
07.00 – 08.00
รับประทานนอาหารเช้า / เล่นอิสระ
   
08.00 – 08.30
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน /
รับประทานอาหารว่าง ( นม ผลไม้ )
08.30 – 11.30
กิจกรรมการเรียนการสอน
(ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่)
   
11.30 - 12.30
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00
เรียนหนังสือ
   
14.00 – 14.30
พักรับประทานอาหารว่างบ่าย ( ขนม )
17.30 – 18.30
เล่นอิสระ
   
 
18.30 – 20.00
รับประทานอาหารเย็น /เข้านอน