รายงานภาพรวมมอบถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิด-19

Responsive image

โดย ศิวพร ถิระวันธุ์ : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา

เราได้ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือไปยังที่ต่างๆมากมายนอกเหนือจากครอบครัวที่ประสบปัญหาแล้ว เรายังได้ส่งมอบสิ่งของเหล่านั้นให้แก่ โรงพยาบาลสนาม และ ศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบปัญหาที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกด้วย และเรายังดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง "จากมือเราถึงมือคุณ"

พัฒนาครอบครัวคิดดีรู้สึกอนุโมทนาในบุญของผู้บริจาคทุกๆ ท่าน

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image