เด็กๆ ช่วยกันทำบ่อกบและบ่ออนุบาลปลา

Responsive image

โดย พิภพ ธงไชย
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔


วันนี้เด็กมัธยมและฝ่ายอาชีพ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กช่วยกันทำบ่อกบ ย้ายที่ลองเลี้ยงปลา มาเป็นที่อนุบาลปลา

เพื่อนำไปเลี้ยงในบ่อต่อในข่วงปิดตัวเอง ในยุควายร้ายไวรัสโควิดหมู่บ้านเด็กมีนโยบายทำการผลิตอาหาร ให้ทุกคนกินครบ 3 มื้อให้ได้

โดยทุกคนต้องลงสวนเกษตรตอนบ่าย เรียนในห้องตอนเช้า สร้างบ่อเลี้ยงปลากินผักเพิ่ม มีปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก สร้างบ่อเลี้ยงกบ ใช้ถังซีเมนต์ใหญ่ที่แอบซ่อนตามที่ต่างๆ เอามารวมกัน สร้างโรงเลี้ยงไก่ใหม่ พร้อมเลี้ยงนกกระทาจากคนวิเศษไชยชาญ เอามาให้ทดลองเลี้ยง ปรับโรงเห็ด 2 โรง ปรับกระโจมปลูกผัก 2 กระโจมให้มีผลผลิตเพิ่มปรับแปลงผักทั้งหมดเพิ่มสวนผลไม้

เด็กๆ ทุกคนรวมถึงคุณครู ต้องปลูกผักเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเพื่อที่เด็กๆ ได้มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น

Responsive image

ถึงจะต้องอาศัยเงินบริจาคเพื่อจัดการศึกษาให้เด็ก จากอนุบาลถึงมัธยมปลายก่อนส่งไปเรียนอาชีพ เรียนมหาวิทยาลัย เราก็ต้องแสดงให้ผู้บริจาคเห็นว่า เราจะทำมาหากินให้พอกินให้ได้ กับคนร้อยห้าสิบกว่า และให้การเรียนกับชีวิตจริงไปด้วยกัน โดยปรับการเรียนการสอนกับการผลิตให้สอดคล้องกัน และจะทำไปตลอดหลังจากประสบความสำเร็จ

Responsive image

ต้องการสนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารปลา ไก่ไข่ ก้อนเห็ดนางฟ้า ลูกกบ หรืออาหารสดสำหรับทำอาหาร ให้เด็กๆ ได้นะคะ
ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย
บัญชี "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 713-1-42718-7

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนและติดต่อมาที่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 08-9410-4427, 08-9410-4429
หรือที่ Line ID : mbd-ffc

Responsive image