การเดินทางของพัฒนาการชีวิตปฐมวัย

Responsive image

ครูเจน : เขียน
Pibhop Dhongchai : Editer
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เด็กปฐมวัย

เป็นช่วงที่ต้องวางพื้นฐานที่จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง การส่งเสริมให้เด็กรู้จักภาคภูมิใจในตัวเอง คือการสร้างความมั่นใจในตนเอง เมื่อเติบโตก็กล้ายืนยันตัวตนและความคิดของตน และการเห็นคุณค่าของคนอื่นๆ สิ่งอื่นๆ รอบตัว

เริ่มจากการให้คำชมเชยตามสมควร ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก ปล่อยให้เด็กแสดงความสามารถและเป็นตัวของตัวเอง ได้ลงมือทำและต้องมีบรรยากาศของความปลอดภัย มีความรัก มีเวลาอยู่กันร่วมกัน และโอกาสที่เหมาะสม

Responsive image

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว การดูแลและปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้จากลงมือทำ ความพยายามความสำเร็จ ความผิดพลาด และการแก้ไขปัญหา นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การยอมรับและเข้าใจความเป็นไป ดังนี้จะช่วยให้เกิดการรับรู้คุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข


เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆ วัยอนุบาลได้ที่
บัญชี "มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
เลขที่บัญชี 261-2-84481-2

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนหรือติดต่อมาที่
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel. 094-975-4796 , 02-814-1483 ต่อ 312 คุณวัน
หรือที่ Line ID : mbds.ffc

Responsive image

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในความดูแลเป็นอย่างสูง