กิจกรรมรับมอบสิ่งของและเงินบริจาค

ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา 

๒๑/๑๐/๒๕๖๒


 

21 ตุลาคม 2562

 

คุณณรงค์ชัย บวรสุขเสรี SCSO Manager และ คุณชูฉัตร เกษมสุข Sales Capability Manager พร้อมทีมพนักงาน
จากบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ ครีมบำรุงผิวอย่างนีเวีย
มอบสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ของเล่น และเงินบริจาค จำนวน 60,000 บาท จากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน
(วันที่ 15, 17 และ 21 ต.ค. 2562) ให้กับมูลนิธิเด็ก รับมอบโดย นางรัชนี ธงไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็ก
พร้อมตัวแทนพนักงาน และเด็ก ๆ จากบ้านทานตะวัน และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
เดินทางไปรับมอบสิ่งของและเงินบริจาค ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์

 

มูลนิธิเด็กขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 
 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th