กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญนบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๖๒ 
   

 

"แม่" คำที่มีความหมายและยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นแม่ และผู้ที่เป็นลูก

"แม่" ที่เป็นครูของเด็ก ๆ ... "ครู" ที่เด็ก ๆ เรียกว่า "แม่"

เด็ก ๆ ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กแห่งนี้ ได้ทำสิ่งที่ลูก ๆ ในครอบครัวอื่นได้ทำเช่นกัน ได้กราบแม่ นำดอกมะลิให้แม่ กอดแม่ บอกรักแม่ ในความรัก ความอบอุ่น อ้อมกอดของแม่...... เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ นั่นไหม แสดงออกถึงความสุขเช่นกัน ...

#เด็กด้อยโอกาสที่เราให้โอกาส
#เด็กด้อยโอกาสที่แม้จะทำผิดแต่เราพร้อมจะให้อภัย
#เด็กด้อยโอกาสที่เราให้ความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่
#เด็กด้อยโอกาสที่เราส่งเสริมและสนับสนุนในทางที่ดี ให้เขาได้มีชีวิตและเห็นคุณค่าในตัวเอง
#เด็กด้อยโอกาสที่เราปลูกฝังให้เขาช่วยเหลือตนเองและสังคม

#ครอบครัวและชุมชนหมู่บ้านเด็ก #โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก #โรงเรียนการศึกษาทางเลือก #โฮมสคูล #การศึกษาตามอัธยาศัย #homeschool #children'svillageschool #moobaandek

 

 
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th