ตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต พนักงานมูลนิธิเด็ก
๒๖/๐๔/๒๕๖๒วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มูลนิธิเด็กได้จัดตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของครู พี่เลี้ยง และพนักงานที่ทำงานด้านเด็ก ทั้ง ๓ โครงการของมูลนิธิเด็ก ได้แก่ โครงการบ้านทานตะวัน , โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งให้ความอนุเคราะห์การตรวจให้กับพนักงานของมูลนิธิเด็กการจัดการตรวจครั้งนี้ เป็นนโยบายมูลนิธิเด็กที่จะมุ่งปฏิรูปการทำงานด้านเด็กของมูลนิธิเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการอบรมพนักงาน, การจัดตำแหน่งงานให้เหมาะกับคุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบโดยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

 
   
   
   
   
 
 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th