มูลนิธิเด็กออกบูธที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)
๑๑/๐๑/๒๕๖๒

 

 

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรมส่งต่อของขวัญให้น้อง ซึ่งทางมูลนิธิเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก โครงการรถเข็นนิทานฯ มูลนิธิเด็ก ได้นำกิจกรรมเชิญชวนจับไข่ ๒๐ บาท เพื่อนำตุ๊กตาหรือเครื่องเขียนส่งต่อให้น้อง ๆ ผ่านโครงการของขวัญของทาง กฟผ.

โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ตั้งพุ่มผ้าป่าและจำหน่ายเสื้อยืด เชิญชวนให้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูและส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กที่ได้นำหนังสือไปจำหน่ายในราคาส่วนลดพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน กฟผ.


มูลนิธิเด็กขอขอบพระคุณหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th