YOGA & THE KIDS and BATIK TULIS
๙/๐๑/๒๕๖๒

 


 

 

 

YOGA & THE KIDS and BATIK TULIS

มูลนิธิเด็กจัดครูมาสอนโยคะให้เด็กอนุบาลกับเด็กบ้านทานตะวัน ตอนบ่ายๆมา ๕ ปีแล้ว เราคิดว่าเด็กชนชั้นกลางที่ได้เรียนอะไรที่โรงเรียนอนุบาลชั้นดี เด็กของเราที่เป็นเด็กยากจน ก็น่าจะได้เรียนแบบเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ว่า เด็กไม่ว่ายากดีมีจน ถ้ามีโอกาสได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ ก็น่าจะได้เติบโตแบบเดียวกับลูกหลานชนชั้นกลางได้เราจึงจัดห้องเรียนอนุบาลแบบมอนเตสซอรี่มาได้ ๑๐ กว่าปีแล้ว และยังให้คุณนวลจันทร์ ธัญโชติกานต์แปลงานของแพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสซอรี่ จาก The Absorbent Mind มาเป็นภาษาไทยชื่อ “จิตซึมซาบของเด็ก” เราทำห้องเรียนเด็กยากจนให้เป็นห้องเรียนในฝัน มีเด็กห้องละ ๑๐ กว่าคน มีครูห้องละ ๒ คน ทั้งโรงเรียนเรามีเด็กกินนอน ๖๐ คน ตกบ่าย เด็กแยกย้ายกันเข้าฝึกโยคะ ฝึกงานไม้ ประดิษฐ์ของเล่นตามใจชอบของเด็ก เด็กผู้หญิงเข้าห้องประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย บางคนเข้าห้องมัดย้อม ห้องบาติก หลายคนวิ่งเล่น ขี่จักรยาน อ่านนิทาน ตอนเช้าได้ฝึก Taegwondo ในชุด “กล่องเรียนรู้แสนสนุก”วันนี้ มูลนิธิเด็กตั้งมาครบ ๔๐ ปี อนุบาล ๑๐ ปี มีแขกมาเยี่ยมเยียนทุกวัน เฉพาะเสาร์อาทิตย์จะมีมากเป็นพิเศษ มีลูกมีหลานมาด้วย เราจึงคิดเปิดพื้นที่ Magical Space for KIDS สำหรับเด็กที่ตามผู้ปกครอง พ่อแม่ ได้เรียนโยคะ เรียนบาติกเราจึงใช้โอกาสวันเด็กปีนี้ เสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ให้ของขวัญแก่ลูกหลานผู้มีอุปการะคุณได้เข้าฝึกโยคะ ฝึกทำบาติก สำหรับผู้บริจาคจะได้ “คูปอง” เข้าเรียน ”ฟรี” วันละ ๒ รอบ โดยเราจะเปิดตลอดไปทุกวันเสาร์ครูผู้สอนโยคะ “ครูนุช” จบมาจากวิทยาลัยศาสนศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเรียนโยคะต่อที่สถาบันโยคะวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และไปหาประสบการณ์โยคะจากอินเดีย จึงเรียกว่า “โยคะสายอินเดีย” เก่ง ๓ ภาษา ไทย จีน อังกฤษ เด็กจึงได้ฝึกภาษาไปพร้อมๆกับฝึกท่าโยคะ และครูยังใช้นิทานประวัติศาสตร์ วรรณคดี อารยธรรมโบราณ มาฝึกเป็นท่าโยคะต่างๆไปด้วย เด็กจะได้การผสมผสาน โยคะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ อารยธรรมโบราณ และภาษา ไปอย่างกลมกลืนส่วน ”ครูนิด” นั้นฝึกการทำบาติกมาจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กตั้งแต่เด็ก นานนับสิบปี จนเด็กๆที่ครูนิดสอนได้ส่งผลงานไปขายในงานเปิดตัวหนังสารคดี 6 Weeks to Mother’s Day กับครูรัชนี ธงไชย “แม่แอ๊ว” ที่เมือง Miami สหรัฐอเมริกา ได้เงินบริจาคให้หมู่บ้านเด็กหลายสตางค์

ห้องเรียนโยคะ ใช้ห้องประชุมทรงกลม กลางสระน้ำ ส่วนห้องเรียนบาติก ใช้ห้อง”สวนระเบียบธงไชย” ด้านหน้ามูลนิธิเด็กวันนั้นเราจะแจก “คูปอง” สำหรับผู้บริจาคโครงการต่างๆของมูลนิธิ เพื่อใช้เข้าเรียน โยคะ-บาติก ครั้งละชั่วโมงครึ่ง ถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาให้พร้อม มาเรียนเสาร์ถัดไปก็ได้ “คูปอง” มีอายุ ๓ เดือนส่วนคนทั่วไป ก็มาซื้อ ”คูปอง” บริจาคเข้าเรียนได้ทุกวันเสาร์ มีเปิด ๒ รอบ รอบ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และรอบ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. รอบละ ๗ - ๑๐ คน ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้นี่เป็นบริการที่มูลนิธิเด็กตั้งใจตอบแทนลูกหลานผู้บริจาค สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-814-1481 ทุกวันเราหวังว่า เด็กๆจะได้ฝึก ”โยคะ” เพื่อให้เกิด “พัฒนาการตนเองสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น” เรียนรู้การเคลื่อนไหว การใช้ร่างกาย พัฒนาสมอง เรียนรู้ภาษา สนุกสนานกับการฝึกโยคะ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการเจริญเติบโตทางสติปัญญา รักษาสมดุล ช่วยฝึกสมาธิ ร่างกายแข็งแรง เรียนรู้อารยธรรมโบราณ ผ่านการฝึกโยคะ ๓ ภาษาส่วน”บาติก”นั้น เด็กๆจะได้ ฝึกสมาธิ สร้างจินตนาการ บริหารสมองด้วยสองมือ เสริมความอ่อนโยนทางอารมณ์ ผ่านงานศิลปะบนผืนผ้า BATIK TULIS มาพบกันนะครับ Let’s Batik Kids Craftเราเรียกพื้นี่ใหม่ในมูลนืธิเด็กนี้ว่า “Magical Space for Kids - พื้นที่มหัศจรรย์สำหรับเด็ก”พิภพ ธงไชย
เลขาธิการมูลนิธิเด็ก
โทร. 02-814-1481
9/1/2562มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th