กิจกรรมอ่านที่ศาลาห้องสมุด
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๑๘/๐๓/๒๕๖๑


กิจกรรมอ่านที่ศาลาห้องสมุด มีทั้งเด็กที่มาอ่านอย่างจริงจังด้วยนิสัยรักการอ่าน เด็กที่มาหัดอ่านเพื่อจะเป็นนักอ่านต่อไป และยังมีเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ก็มาห้องสมุดด้วยเช่นกัน


การจัดกิจกรรมพยายามให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกัน เด็กที่อ่านไม่ได้ ก็สอนอ่านและเล่าเรื่องผ่านภาพ มีเพื่อนอ่านให้ฟังบ้าง

เด็กอยู่ไม่นิ่งก็ทำงานศิลปะผูกปมเชือก ปะติดภาพ จดจ่ออยู่กับงาน สร้างผลงานของตนเอง


เด็กเมื่อมาอยู่รวมกัน ทำให้เห็นทั้งข้อดีข้อเด่น และเรื่องควรช่วยเหลือ ซึ่งเด็กๆ สามารถช่วยเหลือกันได้
ฝึกเด็กให้มีนิสัยเอื้อเฟื้อผ่านกิจกรรมนี้กันเลยศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐


#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว 
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


   
   
   
 
   

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th