พิธีมอบตู้และหนังสือ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๒๗/๐๒/๒๕๖๑

 


โครงการ ตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
พิธีมอบตู้และหนังสือ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑)


วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก 
จัดมอบตู้และหนังสือ ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน 
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับเด็ก ๗๕ คน จาก ๕ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดบ้านทวน จำนวน ๑๕ คน
โรงเรียนวัดเบญพาด จำนวน ๑๕ คน
โรงเรียนบ้านท่าหวี จำนวน ๑๕ คน
โรงเรียนบ้านจันอุย จำนวน ๑๕ คน
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าวิทยา จำนวน ๑๕ คน


โดยการระดมทุนจาก อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และเจ้าของรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓
จากบทกวี "เพียงความเคลื่อนไหว" ได้รับรางวัลซีไรต์ จำนวน ๑๕ ตู้/คน

และ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมสนับสนุนอีกจำนวน ๖๐ ตู้/คน


อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” อยากให้เด็ก ๆ ที่รักการอ่าน
ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ 
ได้พัฒนาตัวเองผ่านการอ่านหนังสือเหมือนกับอาจารย์
ที่เป็นนักอ่านมาตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้วันนี้ได้เป็นศิลปินนักเขียนและนักกวี
ที่มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยไว้อย่างมากมาย


ในงานนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญและเชื่อว่า

การอ่านจะช่วยพัฒนาเด็ก และเด็กก็จะช่วยพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต


 


ต้องขอบคุณ คุณพิภพ ธงไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็ก
 
ผู้ที่ริเริ่มโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก 
และเป็นผู้ที่ใช้แนวคิดการอ่านเข้ามาปฎิรูปการศึกษาในระดับฐานล่าง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน และสังคม


และในงานยังจัดให้มีกิจกรรม 
หนังสือเล่มละ ๑ บาท
ให้เด็ก ๆ ได้เลือกซื้อหนังสือที่ตนเองชอบอ่านอีกด้วย
เงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือมอบให้กับ รร.วัดบ้านทวน
ไว้ใช้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนต่อไป


#ขอขอบคุณ
 ดร.อดุลย์ พรมแสง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต ๒
ร่วมเป็นประธานจัดมอบตู้และหนังสือโครงการตู้หนังสือบ้านเด็กในครั้งนี้

#ขอขอบคุณ ผอ.ธวัชชัย จึงประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
และคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


#
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก

#มูลนิธิเด็ก 02 814 1481 – 7
www.ffc.or.th


 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th