กิจกรรม:ป๊อกแป๊กแผ่นกันกระแทก
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
๖/๑๑/๒๕๖๐


ณ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
กิจกรรม:ป๊อกแป๊กแผ่นกันกระแทก
เพื่อ:ฝึกสมาธิและพัฒนากล้ามเนื้อมือ

ที่มา:เนื่องจากทางโรงเรียน เจ้าหน้าที่ ได้มีการสั่งของจากภายนอกเข้ามาแล้วมีเศษวัสดุเหลือใช้ ทั้งกล่อง แผ่นกันกระแทก ครูได้เคยพาเด็กๆเอาแผ่นกันกระแทกมาเล่นๆเหยียบๆให้เกิดเสียงปรากฏว่าเด็กๆชอบและสนุกมากครู

จึงได้ประยุกต์แผ่นกันกระแทกมาเป็นตัวช่วยอีกตัวเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อของเด็ก ทั้งได้ประโยชน์และเกิดความสนุก ได้สมาธิด้วย ของเหลือใช้มีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะคะ

ในภาพครูได้สาธิตการบีบแบบหลับตาซึ่วต้องใช้สมาธิและการสัมผัสเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นเป็นขั้นที่ยากและท้าทายขึ้นมาอีกค่ะ

เด็กบางคนทำตามเมื่อทำได้จะเกิดความภูมิใจในตัวเองขึ้นค่ะ แต่อย่าลืมชมคนที่ทำขั้นที่ยากขึ้นได้นะคะ และชมเด็กๆทุกคนหลังจบกิจกรรมด้วยค่ะ
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

 
 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th