" รอบรู้เรื่องเงินตรา "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก" รอบรู้เรื่องเงินตรา "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 10 - 15 กันยายน พ.ศ.2560
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 3 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"สัปดาห์นี้เรียนรู้เกี่ยวกับ ค่าของเงิน
เด็กอนุบาล ก่อนเริ่มกิจกรรมนั่งสมาธิครูให้เด็ก ๆ แต่ละคนตั้งเป้าหมายคิดว่าวันนี้จะเล่นของเล่นอะไร เล่นกี่ด่าน พอถึงเวลาที่ต้องเล่นอิสระเด็ก ๆ จะต้องเล่นของเล่นที่ตัวเองวางแผนเลือกไว้ ซึ่งครูกำหนดให้เลือกได้คนละ 4 อย่าง จากนั้นก็นั่งสมาธิ


เริ่มจากการให้เด็ก ๆ นั่งท่าทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมต่อการเรียนรู้


ครูนำเงินกระดาษที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ให้เด็กดู พร้อมบอกกับเด็กว่าเงินนี้นำไปใช้ซื้อของไม่ได้ เพราะไม่ใช่เงินจริง ซึ่งเงินที่ใช้สอนในครั้งนี้มีตั้งแต่ เหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท เหรียญ 5 บาท เหรียญ 10 บาท ธนบัตร 20 บาท ธนบัตร 50 บาท ธนบัตร 100 บาท ธนบัตร 500 บาท และธนบัตร 1000 บาท


เด็ก ๆ ตื่นเต้นกันใหญ่ เวลาครูถามว่านี้แบงค์อะไร เหรียญอะไร ก็ต่างช่วยกันตอบ ทั้งตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ครูก็ค่อยๆบอกและอธิบายไปทีละชนิด พร้อมทั้งสอนเรื่องหลักหน่วย หลักสิบ หลักพันไปพร้อมๆกัน


จากนั้นครูชวนเด็ก ๆ เล่นซื้อขายผัก ครูเป็นคนขาย เด็กเป็นคนซื้อ โดยใช้เม็ดเขียวแทนเงิน ครูแบ่งเม็ดเขียวให้เด็กคนละ 15 เม็ด 1 เม็ด เท่ากับเงิน 1 บาท ซึ่งผักมีราคาต่างกันไป พริกราคา 1 บาท แครอทราคา 2 บาท แตงกวาราคา 5 บาท ต้นหอมราคา 10 บาท แล้วเริ่มเล่นซื้อผัก


เด็ก ๆ จะได้ซื้อผักคนละ 2 รอบ รอบที่ 1 ให้เด็กกำหนดซื้อเอง เช่น ซื้อแตงกวา 5 บาท ให้เม็ดเขียว 5 เม็ด เป็นเงิน 5 บาท เป็นต้น รอบที่ 2 ครูเป็นผู้กำหนดตั้งเงื่อนไขการซื้อผักให้ เช่น ครูให้หนูซื้อพริกกับต้นหอม หนูต้องจ่ายเงินครูกี่บาท ใช้เม็ดเขียวกี่เม็ด เป็นต้น ทั้งสองรอบเด็กจะต้องคิดคำนวณราคาผัก นับรวมเม็ดเขียวให้ถูกต้องก่อนซื้อผักกับครู ซึ่งแต่ละห้องที่เข้ามาเรียนครูจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน


เด็กโตครูให้เล่นรวมเงินให้ได้ตามที่ครูกำหนดจะใช้เงินชนิดไหนก็ได้ พอเด็กรวมได้แล้ว ครูเริ่มใส่เงื่อนไขว่าให้ใช้เงินกี่ชนิดรวมกัน เช่น รวมเงินให้ได้ 100 บาท ใช้เงิน 3 ชนิด เป็นต้นพอจบกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ เล่นของเล่นตามแผนที่ตัวเองได้เลือกไว้ก่อนเข้าห้อง ขณะเดียวกันครูก็จะต้องคอยดูตรวจสอบว่าเล่นตามที่เลือกไว้หรือไม่ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมายด้วยตัวเอง และประเมินตนเองว่าสามารถทำได้อย่างที่ตั้งไว้หรือเปล่า หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ ครั้งต่อไปที่เข้ามาเรียน เด็กก็จะได้รู้แนวทางและปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้


พอเด็กเลือกของเล่นมาแล้ว ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็ก ๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน ช่วยเป็นกรรมการเกมส์แข่งขันที่ต้องเล่นด้วยกันกับเพื่อน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th