เยี่ยมครอบครัวเด็ก โรงเรียนวัดคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็กวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทำประวัติและลงเยี่ยมครอบครัวเด็ก
โรงเรียนวัดคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ได้รับมอบตู้และหนังสือในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
ซึ่งได้การสนับสนุนจาก บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ความสดใสของเด็กๆ ทำให้พวกเราชุ่มชื่นหัวใจ
"หนังสือ" ทำให้เด็กๆ รู้จักเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จาก "การอ่าน" 
แล้วนำไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขในทุกๆ วัน

#ขอบคุณ ครูอ๊อฟที่ช่วยพาพวกเราติดตามลงเยี่ยมบ้านเด็กและให้การดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดีเสมอมา

#ขอบคุณ บริษัทโมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสเด็กได้อ่านหนังสือดี ๆ

 

 

#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
#โครงการรถเข็นนิทาน
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th