กิจกรรมที่ ฟาร์ม เดอ เล็ก Farm de Lek จังหวัดนครนายก
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็กวันที่ 5 สิงหาคม 2560 กลุ่มพี่ๆ จาก FWD บริษัทประกันชีวิต ที่บริการครอบคลุม ทั้ง ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันเงินออม และประกันลงทุนฯลฯ ได้นำพวกเด็กๆ ของเรา ไปทำกิจกรรมที่ ฟาร์ม เดอ เล็ก Farm de Lek จังหวัดนครนายก


ซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ที่ได้จำลองประสบการณ์ชีวิตชาวสวน ชาวไร่ ซึ่งคล้ายชีวิตจริงๆ เพื่อให้เด็กๆได้รับการเรียนรู้ ในการไปทำกิจกรรมครั้งนี้ พวกเด็กๆ ต้องลงมือทำเองทุกอย่างจริงๆ ให้การเรียนรู้ตั้งแต่การแยกขยะ และการนำขยะบางอย่างที่ไม่ใช้แล้ว นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้อื่นๆ ได้อีก


จากนั้นก็มารับความรู้เรื่องข้าว ให้รู้ตั้งแต่ข้าวมีกี่ชนิด จนถึงการปลูก การตำ การแยกข้าวกับเปลือกข้าว ถึงการนำไปหุงเป็นอาหาร รวมพร้อมทั้งการเรียนรู้เรื่องวัชพืชของข้าวมีอะไรบ้าง ต่อจากข้าว ก็มาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงหมู การผสมอาหารให้หมู


จากนั้นก็รับความรู้เรื่องเป็ด รวมทั้งการให้อาหารเป็ด ความรู้เรื่องอาหารแพะ และอาหารของม้า การให้อาหารแพะกับม้า เมื่อเสร็จแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องสัตว์แล้ว ก็มาถึง พืช ตั้งแต่การเพาะต้นอ่อนของผัก จนถึงการนำต้นอ่อนลงปลูก ตามขั้นตอนต่างๆ


หลักที่สำคัญของฟาร์มนี้คือ เมื่อเสร็จกิจกรรมฐานใดต้องมีการล้างมือกันทุกครั้ง ในการเดินทางจะมีรถอีแต๋น ในระยะสั้นๆ ก็ใช้การเดินเท้ากัน เมื่อทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นพวกเด็กและพวกเราทุกคน ก็กินอาหารร่วมกัน พวกเด็กๆ


อิ่มจากการกินอาหารก็เริ่มออกกำลังกายกันบ้าง เพื่อเป็นการย่อยอาหาร จากนั้นเด็กๆ ก็ขอบคุณผู้บริหาร FWD บริษัทประกันชีวิต ...


ขอขอบพระคุณกลุ่มพี่ๆ ทุกๆ ท่านที่ได้พาพวกเด็กๆ ไปรับเรียนรู้และได้ลงมือทำในประสบการณ์ชีวิตของชาวสวน ชาวไร่ อย่างจริงๆ จังๆ ในครั้งนี้.....

(ขอขอบพระคุณแม่ครูพรนภา รอดคลองตัน และพี่ชมพู่ ญาณิกา นิลแจ้ง พร้อมทั้งพี่แอม บริษัท FWD ที่ถ่ายรูปสวยๆ นี้ให้)


#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 เริ่มแรกพบกันฟังข้อตกลง แบ่งกลุ่มกัน ผู้บริหาร FWD มากล่าวเปิดงาน
   
ถ่ายรูปร่วมกัน..... แบ่งกลุ่มกันแล้ว
   
เด็กๆ ได้มารับความรู้เรื่อง สีของถังขยะ ในแต่ละสีในขยะประเภทไหน บ้างครั้งเด็กๆ สับสน จะมีพี่พิธีกรเป็นผู้แนะนำให้กับเด็กๆ อีกครั้ง
   
ต่อมาความรู้เรื่องข้าว.. เด็กๆ ได้สัมผัสเมล็ดข้าวที่ออกจากเปลือกข้าวแล้ว
   
เตรียมพื่้นดินเพื่อลงเมล็ดพันธ์ในดินกันเลย เมื่อเอาฟางคลุมพื้นดินเสร็จก็ต้องรดน้ำกัน....
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th