29 กรกฎาคม วันภาษาไทย 
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก


29 กรกฎาคม วันภาษาไทย 
ตระหนักรักษ์ภาษาไทย เด็ก ๆ บอกว่าภาษาสำคัญเพราะทำให้เกิดการเรียนรู้ ใช้ในการสื่อสารทั้งอ่านและเขียน และยังบ่งบอกความเป็นชาติไทย ภาษายังใช้สื่อความรู้สึก เช่น ห่วงใย สงสาร รักนะ แม่กินข้าวยัง.....
และเพื่อฝึกการสื่อความหมาย เรากำหนดคำและให้เด็กใช้คำนำมาเรียงร้อยเป็นประโยคบอกเรื่องราว คำเหมือนกัน แต่เรื่องราวตามอัธยาศัยของแต่ละกลุ่ม กิจกรรมสนุกกับการอ่าน 

#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก ติดต่อบรรณารักษ์ คุณไปรยา ติดต่อ 081-411-0029


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ 1 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th