" อาชีพอะไรเอ่ย "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


" อาชีพอะไรเอ่ย "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เด็กบ้านทานตะวัน (อายุ 1.5 - 3 ขวบ) และ
เด็กอนุบาลสานรัก (อายุ 3 - 8 ขวบ)

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง อาชีพต่างๆ
เด็กอนุบาล กระบวนการเริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-2 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้ ครูเริ่มการเรียนรู้ด้วยการใช้คำถามวัดความรู้เดิมว่าเด็กๆรู้จักคำว่าอาชีพไหม รู้จักอาชีพอะไรบ้าง เด็กๆระดมความคิดช่วยกันตอบจนรู้จักอาชีพเพิ่มขึ้นมากมาย ครูช่วยเขียนบันทึกเป็นมายแมบปิ้งให้


จากนั้นครูนำจิ๊กซอว์รูปอาชีพต่างๆให้เด็กๆดูและใบ้คำให้เด็กๆช่วยกันทายหาคำตอบว่าคืออาชีพอะไร อาชีพนั้นๆเขาทำงานอย่างไร เกี่ยวกับอะไร จับคู่กันจนครบ เด็กโตที่เขียนได้ก็ฝึกให้รู้จักการทำข้อสอบ ครูจะนำภาพอาชีพวางไว้ตามพยัญชนะไทย เป็นตัวเลือกให้เด็กๆฟังคำใบ้อาชีพจากครู แล้วเขียนคำตอบลงกระดาษพอครบทุกข้อก็ช่วยกันเฉลยคำตอบ


ครูเพิ่มกิจกรรมเกมจับผิดภาพให้เด็กๆใช้ปฏิภาณไหวพริบ ฝึกการทำงานการใช้สายตาอย่างเป็นระบบไล่หาจุดต่างจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง ฝึกความอดทน ตั้งใจหาจุดต่างจนครบ


เด็กทานตะวัน ครูจัดกิจกรรมวงกลมร้องเพลงตบมือ ใช้มือสัมผัสของนุ่ม ของแข็ง ส่งต่อกันในวงกลมเพื่อฝึกสมาธิและการรอคอย เสริมด้วยการฝึกหยอดบล็อกพัฒนากล้ามเนื้อมือบังคับข้อมือหมุนบล็อกไม้สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมให้ลงตามล็อก


ในขณะที่หยอดก็ให้คำศัพท์สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน (blue) วงกลมสีเหลือง (yellow) สามเหลี่ยมสีแดง (Red) ให้เด็กๆพูดตามไปด้วย พอเด็กทำได้ก็กล่าวชื่นชม ตบมือเพื่อเป็นรางวัล หากใครทำไม่ได้ก็กล่าวให้กำลังใจให้โอกาสและแนะแนวทางจับมือหมุนให้ลงล็อกถูกต้อง


ครูเพิ่มเรื่องสีต่อเนื่องด้วยการให้เด็กๆแยกปลาตามสีให้ถูกต้องมีสีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง


ต่อด้วยการฉีกกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน ฝึกกำลังมือสร้างความสามัคคีทำงานร่วมกันของเด็กๆอีกด้วย


กิจกรรมสุดท้ายเด็กๆเลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ

เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481 ถึง 7


ทำสมาธิ ทายอาชีพ
   
Mind Map ระดมความคิดเด็ก เล่นจับคู่อาชีพ
   
ฝึกแยกสี ฝึกความสามัคคีจากการฉีกกระดาษ
   
เล่นอิสระ ฝึกทำข้อสอบ
   
ฝึกความสามัคคีจากกรฉีกกระดาษ แยกสีปลากระดาษ
   
แยกสีปลากระดาษ เล่นอิสระ
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th