เรียนรู้ร่างกายของเรา
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


เรียนรู้ร่างกายของเรา
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เด็กบ้านทานตะวัน และ เด็กอนุบาลสานรัก

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัด และความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็ก ๆ มีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง ร่างกายของเรา

การเรียนรู้เรื่องร่างกายของเราช่วยให้เด็กๆ รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของตัวเอง รวมทั้งรู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายให้ถูกวิธี


กระบวนการเริ่มจากการให้เด็กๆ ทำสมาธิ 1-2 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้
จากนั้นครูและเด็กร่วมกันพูดคุยว่าในร่างกายตัวเองเด็กๆ รู้จักอวัยวะอะไรบ้าง ครูนำเด็ก ๆ ร้องเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย พร้อมทั้งเต้นประกอบเพลง (เด็กทานตะวัน) แล้วนำภาพอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เด็กดูโยงเส้นว่าคือส่วนไหน ตอบคำถาม พร้อมทั้งครูอธิบายตำแหน่งนั้น ๆ ใช้ทำอะไร


ต่อด้วยให้เด็กๆวาดรูปหน้าเพื่อนตกแต่งระบายสีตามใจชอบ ให้เด็กทำใบงานจับคู่การทำงานอวัยวะตา หู จมูก ปาก มือ ตัดกระดาษระบายสีติดประกอบให้เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ (เด็กอนุบาล)


พอเด็กๆรู้จักอวัยวะภายนอกบ้างแล้ว ครูก็ให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ให้แก่เด็กพร้อมทั้งเด็กๆ แลกเปลี่ยนความคิดการรักษาความสะอาดร่างกายของตัวเอง


พอจบกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ เลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทาน และสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
TEL. 02-814-1481 ถึง 7 FAX. 02-814-0369
ทำสมาธิ หน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วน
   
ประกอบร่างกายจากกระดาษ พูดคุยเรื่องร่างกายของเรา
   
เล่านิทานเสริมคุณธรรม ระบายสี
   
กิจกรรมวงกลม เล่นตามอิสระ
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th