ตู้หนังสือในบ้านเด็กครบ ๑๐๐ ตู้ ที่ระยอง
 


เมื่อวันที่  ๒๒ –๒๓ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก  และโครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก  ได้ลงพื้นที่มอบตู้หนังสือเพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ของจังหวัดระยองเพิ่มอีก ๓๐ ตู้    เพื่อให้ครบ ๑๐๐ ตู้   ตามเป้าหมายที่มูลนิธิเด็กวางแผนว่าจะขยายโอกาสให้เด็ก ๆ เข้าถึงหนังสือได้มากยิ่งขึ้น  โดยบ้านเด็กที่อยู่ในแต่ละชุมชน จะทำกลายเป็นห้องสมุดชุมชนที่มีเด็กดูแลเป็นบรรณารักษ์

ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาห้องสมุดชุมชนหรือห้องสมุดโรงเรียนที่ผู้ใหญ่มีภาระและมักจะปิดบ่อย ๆ  โดยมูลนิธิเด็กตั้งเป้าไว้ว่าหากพื้นที่ใดก็ตามมีจำนวนตู้หนังสือครบ ๑๐๐ ตู้แล้ว  จะมีการพิจารณานำไปสู่การทำกิจกรรมค่ายเยาวชนฅนรักการอ่าน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์น้อย กระจายหนังสือไปสู่ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ได้

 นอกจากภารกิจมอบตู้หนังสือแล้ว  การเดินทางของทั้งสองโครงการยังมีการนำร่องโมเดลการปฏิรูปการศึกษาให้กับชุมชมด้วยการนำรถเข็นนิทานไปมอบให้กับโรงพยาบาลประจำตำบลอีกประมาณ ๓๐  คัน  ในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย เป้าหมายของการทำงานของมูลนิธิเด็กในปีนี้จึงจะกระจายตู้หนังสือในบ้านเด็กและรถเข็นนิทานให้กับชุมชนทั่วประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพื่อสร้างเป็นต้นแบบขององค์ความรู้และสามารถเป็นตัวอย่างที่จะนำไปใช้ในระดับที่แพร่หลาย


จากการลงพื้นที่มอบตู้หนังสือโรงเรียนจำนวน  ๑๐ โรง ได้แก่ โรงเรียนยุบตาเหน่ง  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ  โรงเรียนบ้านโพรงมะเดื่อ  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์  โรงเรียนวัดเกาะลอย  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก  โรงเรียนพลงไสว และโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง พบว่า  เด็ก ๆ ในจังหวัดระยองมีความกระตือรือร้นในการอ่านมาก  เด็ก ๆ ที่ได้รับหนังสือไปในรอบแรกแล้วรู้สึกตื่นเต้นและสนใจหนังสือที่มอบให้เพิ่ม  เมื่อสอบถามกับคุณครูในโรงเรียนที่เราส่งมอบตู้พบว่า  เด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการฯ ส่วนมากยังมีฐานะยากจน  ครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอที่จะอนุญาตให้ลูกไปซื้อหนังสืออ่าน  การมอบตู้หนังสือให้เด็ก ๆ จึงจะเข้าไปช่วยเติมเต็มโอกาสทางการอ่านที่ขาดหายไป


นอกจากการมอบตู้หนังสือ  เพิ่มหนังสือและวางแผนการดำเนินการกระจายรถเข็นนิทานในพื้นที่จังหวัดระยองแล้ว  ทางคณะทำงานยังสำรวจพื้นที่เพื่อจัดค่ายเยาวชนฅนรักการอ่าน ครั้งที่ ๒  ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้  จากการสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากคณะทำงานในพื้นที่  มีแนวโน้มว่าจะจัดให้ค่ายในครั้งนี้ให้เด็ก ๆ ได้ลองทำหนังสือด้วยตนเอง  สร้างประเด็นการเขียน  การกระตุ้นความคิดให้เด็ก ๆ ได้นำไปต่อยอด โดยทางคณะทำงานในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กก็หวังอย่างยิ่งว่า  กระบวนการดังกล่าวจะบ่มเพาะให้เกิดเป็นบรรณารักษ์น้อย ที่สร้างพลังการอ่านให้กับชุมชนทั่วประเทศได้สำเร็จ

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนมุมเล็ก ๆ ในบ้านเด็กให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสกับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก โดยการบริจาคเงินซื้อตู้หนังสือหรือร่วมเติมหนังสือให้กับเด็กยากจนในชนบทที่รักการอ่านได้ที่โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-814-1481 ถึง 7 หรือ www.ffc.or.th

 

 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th