ปฏิรูปมูลนิธิเด็ก : ปฏิรูปการเรียนรู้

 ๑. ปฏิรูปมูลนิธิเด็ก : ปฏิรูปการเรียนรู้
มูลนิธิเด็กตั้งมา ๓๕ ปี กรรมการมูลนิธิเด็กที่ร่วมก่อตั้ง ล้วนเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม เสนอแนวทางปฏิรูประเทศเกือบทุกด้าน ตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ วันนี้ผมเสนอแนวทางปฏิรูปองค์กร เริ่มที่"ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้"ของคนทำงานก่อน
เหตุเพราะเราทำเรื่องการศึกษา เพื่อนำไปสู่"การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ" เราตั้ง"โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก" ไม่ใช่เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนเท่านั้น แต่ตั้งใจทำหมู่บ้านเด็กให้เป็นหัวหอก"การศึกษาทางเลือก-Alternative Education"ให้เด็ก พ่อแม่ ประชาชน ชุมชน มีสิทธิจัดการศึกษาเองได้ ตั้งโรงเรียนตามอุดมคติของตัวเองได้ พ่อแม่สอนหนังสือให้ลูกที่บ้านได้ ตามที่ลูกอยากเรียนตามความถนัดและตามหลักจิตวิทยา


สู้อยู่สิบกว่าปี เกิด"โรงเรียนทางเลือก-Alternative School" ของเอกชนหลายสิบโรง เกิด"โรงเรียนในบ้าน-Home School" จน รธน.ฉบับ ๒๕๔๐,๒๕๕๐ และฉบับที่ร่างกันอยู่ นำระบบการศึกษาแบบใหม่นี้ไปใส่ไว้ใน รธน.ว่า"การศึกษาทางเลือก"และ"ทุกรูปแบบ...โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"(มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๔) และจัดงบประมาณให้ลงถึงตัวเด็ก เพื่อให้เด็กกับผู้ปกครองตัดสินใจใช้เงินงบประมาณเลือกเรียนวิชา หรือโรงเรียนที่ตัวเองชอบได้ โดยกระจายอำนาจการจัดการศึกษาออกไป (มาตร ๒๘๖) งบแบบนี้จะช่วยโรงเรียนทางเลือกและHome School ได้มีเงินจัดการศึกษาเท่ากับเด็กที่เรียนใน"โรงเรียนกระแสหลัก"ที่เป็นโรงเรียนของรัฐ จะเกิดความเสมอภาคการใช้งบประมาณทางการศึกษาที่เป็นเงินภาษีของเรา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแบบไหน และจัดการศึกษาแบบใด โรงเรียนและครูในโรงเรียนของรัฐก็จะจัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กได้


เราตั้งโรงเรียนอนุบาลเพิ่ม และเปลี่ยน"บ้านทานตะวัน" ที่เดิมรับเด็กเล็กที่ถูกทารุณกรรมและขาดสารอาหาร เปลี่ยนเป็นห้องเรียน "มอนเตสเซอรี่-Montessori" ส่วนหมู่บ้านเด็ก จับเรื่อง"เสรีภาพ-การปกครองตนเอง-ความเป็นกัลยาณมิตร-การกลับสู่ธรรมชาติของสรรพสิ่ง" เป็นการจัดขบวนการเรียนรู้ให้เด็กใหม่ โดยถือหลักการของ"วิโนพา ภเว-Vinoba Bhave" (นักสันติวิธีชาวอินเดีย) ที่ว่า"การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก"ครูทำหน้าที่ประสานความรู้และความแม่นยำในวิชาใดวิชาหนึ่ง นอกนั้นเรียนไปพร้อมกับเด็ก นี่จะเป็นการปฎิวัติบทบาทของครูและเด็กใหม่

สิ่งที่จะต้องปฏิรูปคนในมูลนิธิเด็กคือ "การสร้างนิสัยรักการอ่าน" ในขณะที่เราสร้างนิสัยนี้ โดยมุ่งไปที่ตัวเด็กที่มี"ความกระหายอ่านหนังสือ"ตามบ้านเด็กในชนบท
ที่เรียกโครงการนี้ว่า"ตู้หนังสือในบ้านเด็ก" ที่คุณรัชนีลุยงานอยู่ในขณะนี้

(พิภพ ๙/๖/๕๘)

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th