สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คือ...
พิภพ ธงไชย
๐๒/๐๑/๖๑


 
สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คือ


การทำให้สังคมไทยคิดเรื่อง"ปฏิรูปการศึกษา"กันอย่างจริงจัง
โดยการนำออกจากวิธีจัดการศึกษาแบบเดิมๆ และวิธีคิดแบบเดิม


และอย่าคิดว่าการศึกษาคือระบบโรงเรียน และระบบมหาวิทยาลัย เท่านั้น

 

   


วัฒนธรรม สื่อ สิ่งแวดล้อม ครอบครัว ผู้คนในสังคม วิธีคิด อาหารการกิน การพัฒนาสมอง ศิลป ดนตรี ละคร หนัง การเล่น กีฬา การอ่าน การแปลและการเขียนหนังสือ การวิจัย นวตกรรมต่าง รวมทั้งเรื่องราวต่างๆอีกมากมาย ล้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด ที่ไปกำหนดกระบวนการเรียนรู้ ของผู้คนในสังคม แม้แต่การเกษตรกรรม และการกินอยู่ รวมทั้งการมีชีวิตและความตาย

 

   


นั่นก็คือ"การศึกษา" ที่ต้องมีฐานคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษา เป็นฐานคิดหลัก แต่ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเป็นแบบเดียวกัน โดยใช้ความแตกต่างของเด็กและความสุขของเด็กเป็นตัวตั้ง ส่วนขบวนการเรียนรู้ และขบวนการทางจิตวิทยา มีมากมายในโลกสมัยใหม่ ที่เชื่อมกับการพัฒนาสมอง และการพัฒนาเด็ก

 

ส่วนฐานคุณธรรมและความดี ความงาม ความจริงให้กลับไปนำเอาหลักธรรมที่เป็น"แก่นธรรม"ในศาสนาทุกศาสนา มาเป็นฐานการพัฒนาเด็กได้

 

   


ถ้ามองการศึกษาคือตัวครูและโรงเรียน กับมหาวิทยาลัย เท่านั้น จะปฏิรูปการศึกษาไม่ได้


และต้องให้เกิด"เสรีภาพ"แก่เด็ก เพื่อให้เกิดทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เหมาะกับความสนใจและความถนัดของเด็ก ด้วย


ปิดทาง"อำนาจนิยม" ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เสียที เปิดทางให้เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ เข้าไปในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย กันได้แล้ว


การจัดการศึกษาแบบข้างต้น ต้องทำตลอดชีวิตของมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ
และเริ่มได้ในครอบครัว กับตัวเราเอง และที่ทำงานของเรา ทันที ไม่ต้องรออะไรอีกแล้ว

 

   


พ่อแม่ Home School เป็นตัวอย่าง โรงเรียนทางเลือกต่างๆ เป็นตัวอย่าง โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทเป็นตัวอย่าง โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นตัวอย่าง โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กฯ เป็นตัวอย่าง ห้องเรียนบ้านทานตะวัน เป็นตัวอย่าง และ ผอ.โรงเรียนต่างๆในชนบทเป็นตัวอย่าง สำนักพิมพ์ของคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งหนังสือทางปัญญา เป็นตัวอย่าง โรงเรียนสามเณร เป็นตัวอย่าง


ต่างลงมือทำ เมื่อสามารถหลุดกรอบความคิดทางการศึกษาแบบเดิมๆได้


มีแต่คนในกระทรวงศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา กับรัฐบาลเท่านั้น ที่ไร้ทั้งสติปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้ความรู้ และความกล้าหาญทางจริยธรรม ที่จะปฏิรูปการศึกษา ถึงแก่นกลางของปัญหา


ไม่กล้าคิด ไม่กล้าเปลี่ยน ไม่กล้าฟัง

 


พิภพ ธงไชย
FB : Pibhop Dhongchai
พิภพ 2/1/60

#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th

มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th