ลูกมีกี่ประเภท ถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกดีๆ มาเกิดควรทำอย่างไร?


 

การมีลูกของครอบครัวหลังแต่งงาน คล้ายกับเป็นโซ่ทองคล้องใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตคู่ได้กลายเป็น “ครอบครัว” ที่สมบูรณ์ แต่ใช่ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะออกมาดีได้ดั่งใจไปซะทุกคน ลูกมีกี่ประเภท ดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร


ลูกมีกี่ประเภท ดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงบุตร 3 ประเภท อันหมายถึงทั้งลูกชาย ลูกหญิง คือ


 

1.อภิชาตบุตร คือ ลูกที่เกิดมาดีเลิศกว่าพ่อแม่ โดยยกพ่อแม่เป็นมาตรวัด เกิดมาเชิดชูวงศ์สกุล เกิดมาอุดหนุนค้ำจุนพ่อแม่ เป็นลูกที่ประเสริฐ ทำให้พ่อแม่ได้รับความสุขใจยิ่งนัก


2.อนุชาตบุตร
 คือ ลูกที่เกิดมาเสมอตัว คือ ไม่ดีไม่เลวกว่าพ่อแม่ ดีเสมอกับพ่อแม่ และไม่แย่ไปกว่าวงศ์สกุล ไม่ทำให้พ่อแม่อับอาย ไม่ทำให้วงศ์สกุลเสื่อมโทรม แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิม


3.อวชาตบุตร
 ลูกประเภทนี้เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจอยู่ร่ำไป ตกต่ำถึงขีดสุด เกิดมาเป็นคนเลว ต่ำกว่าพ่อแม่ แม้พ่อแม่ประพฤติ3.ตัวดีมีศีลธรรมแต่ลูกก็กลับเป็นคนไม่ดี ไม่สามารถฉุดรั้งให้ดีได้ ทำตัวเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม ลูกเช่นนี้ไม่มีใครอยากได้ดีอยากมี ไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดมา


อยากให้ลูกดีๆ มาเกิดควรทำอย่างไร

พ่อแม่ที่ได้ลูกประเภทที่ 1 มาเกิดเป็นยอดปรารถนาคงสุขใจไม่น้อย หรือได้ลูกประเภทที่ 2 ก็ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านี้ ถ้าเลือกให้ลูกเกิดได้ใคร ๆ ก็อยากได้ลูกทั้งสองประเภท และไม่มีใครต้องการลูกประเภทที่ 3 อย่างแน่นอน หากต้องการให้ลูกดี ๆ มาเกิดสิ่งที่สามีภรรยาควรทำร่วมกันคือ ควรมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและมีศีล 5 รองรับเป็นที่ตั้ง ลูกที่ดีจึงจะมาเกิดกับเรา


อยากให้ลูกเกิดมาดี พ่อแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อมีลูกแล้ว จะเป็นมงคลหรืออัปมงคล ลูกดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นสำคัญ มีการเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่ตอนคิดจะมีลูก และอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูก ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ 5 ประการถึงวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คือ

  • สอนมิให้ทำความชั่ว
  • แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี มีเมตตา
  • ให้การศึกษา และโตขึ้นทำมาหากินในทางสุจริต
  • สอนเรื่องการคบเพื่อนที่ดี ชี้ให้ลูกเห็นความแตกต่างระหว่างคนดีและไม่ดี ตลอดจนหาคู่ครองที่สมควรในอนาคต
  • มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันสมควร

การเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้ดีอย่างไรนั้นถือเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ แม้ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นประเภทก็ตาม หากพยายามเป็นแบบอย่างให้ดีแล้ว ไม่ว่าอย่างไรลูกก็จะซึมซับสิ่งที่ดีจากพ่อแม่เอง

 

 

เรื่อง/ภาพ ที่มา :
www.onab.go.th

th.theasianparent.com

http://kruvoice.com/ลูกมีกี่ประเภท ถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกดีๆ มาเกิดควรทำอย่างไร?/

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th