จิตแพทย์แนะ 5 ข้อดูแลจิตใจ!


 
เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยวิธีการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่ง ใหญ่ว่า การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยเฉพาะในยุคที่มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ มากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้เดิมจะเคยผ่านเหตุการณ์การสูญเสียเช่นนี้มาแล้วก็ตาม สิ่งที่พึงทำ คือ 

1.ต้องช่วยให้ประชาชนได้แสดงออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพิธีกรรมของรัฐตลอด 30 วัน เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ จะช่วยให้ลดความทุกข์ใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพระประมุข เช่น การเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องประทับใจ


3.มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามต่อพระองค์


4.ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง และ


5.ร่วมกันสืบทอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที 15 ตุลาคม 2559 ปีที่ 39, ฉบับที่ 14050, หน้า 10

 

 
เรื่อง/ภาพ ที่มา :
http://www.dmh.go.th/
http://kruvoice.com/จิตแพทย์แนะ-5-ข้อดูแลจิต/
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th